ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
Pu-2380-001-055-001/2021/ESz 79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej obejmującej zagadnienia dotyczące zamówień publicznych 25.02.2021 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-193-106-033/F/2020/KD 85100000-0 Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. 22.12.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-192-103-032/F/2020/KD 85100000-0 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich oraz Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne). 21.12.2020 godz.11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-171-036-031/F/2020/IR 85100000-0 Wykonanie usług medycznych w zakresie badań lekarskich oraz pobrania krwi wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KPP w Jaworze. 20.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-152-028-029/C/2020/AB 09121000-7 – gaz ziemny; 65210000-8 – przesył paliwa gazowego. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (zwanego dalej paliwem gazowym), wynosząca dla zamówienia podstawowego w okresie 12 miesięcy: 596 792,00 kWh - dla 7 punktów poboru, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych 09/11/2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-141-041-028/F/2020/KD 85100000-0 Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania KPP w Polkowicach. 07.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-140-048-027/T/2020/ESz. 50115100-5 Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna, naprawy bieżące i naprawy główne silników motocykli służbowych garnizonu dolnośląskiego z podziałem na 2 części 06.10.2020r. godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-134-043-026/F/2020/KD 85100000-0 Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. 18.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-114-039-025/F/2020/KD 85100000-0 Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. 12.08.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony