PUZ-2380-056-049-056/2022/KS - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-056-049-056/2022/KS

Termin składania ofert: 21.07.2022r. godz. 09:00

CPV: 98351100-9

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Głogowie, KPP w Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu, KPP w Oławie, KPP w Polkowicach, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Trzebnicy, KPP w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Złotoryi.

Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Głogowie, KPP w Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu, KPP w Oławie, KPP w Polkowicach, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Trzebnicy, KPP w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Złotoryi., sprawa nr PUZ-2380-056-049-056/2022/KS.

Termin składania ofert: 21.07.2022 r. godz.09:00

kod CPV: 98351100-9

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/628670oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/628670Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/628670 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628670

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 15.06.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 20.06.2022 r. pod nr 2022/S 117-330735.

Powrót na górę strony