PUZ-2380-049-051-049/2022/KS - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-049-051-049/2022/KS

Termin składania ofert: 01.07.2022r. godz. 09:00

CPV: 50112100-4

Wartość zamówienia:

Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Legnicy lub Punkt Obsługi Technicznej w Zgorzelcu

Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Legnicy lub Punkt Obsługi Technicznej w Zgorzelcu, sprawa nr PUZ-2380-049-051-049/2022/KS.

Termin składania ofert: 01.07.2022 r. godz.09:00

kod CPV: 50112100-4

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/620594 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/620594 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/620594 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/620594

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 26.05.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 31.05.2022 r. pod nr 2022/S104-291714.

Powrót na górę strony