PUZ-2380-016-051-017/2022/KS. - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-016-051-017/2022/KS.

Termin składania ofert: 21.04.2022r godz.10:00

CPV: 50112100-4

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Legnicy lub Punkt Obsługi Technicznej w Zgorzelcu

Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Legnicy lub Punkt Obsługi Technicznej w Zgorzelcu, sprawa nr PUZ-2380-016-051-017/2022/KS.

50112100-4

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/588860 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/588860 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/588860lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/588860

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 16.03.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 21.03.2022 r. pod nr 2022/S 056-147027.

Powrót na górę strony