Pu-2380-003-010-003/2022/KS - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

Pu-2380-003-010-003/2022/KS

Termin składania ofert: 08.02.2022 GODZINA 09.00

CPV: 09131100-7

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I WYDAWANIE PALIWA LOTNICZEGO JEST A-1 DO STATKU POWIETRZNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCLAWIU NA TERENIE LOTNISKA WROCŁAW-STRACHOWICE

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw


W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl, 


Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  (link należy skopiować i wkleić do przeglądarki)  https://platformazakupowa.pl/transakcja/567676 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.


Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na (link należy skopiować i wkleić do przeglądarki) https://platformazakupowa.pl/transakcja/567676   

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na (link należy skopiować i wkleić do przeglądarki)  https://platformazakupowa.pl/transakcja/567676 lub pocztą elektroniczną na adres: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 


Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania (link należy skopiować i wkleić do przeglądarki):  https://platformazakupowa.pl/transakcja/567676

Powrót na górę strony