PU-2380-021-006-019/2021/KD - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-021-006-019/2021/KD

Termin składania ofert: 06.10.2021 r. godz. 09.00

CPV: 48900000-7, 30211000-1, 30213100-6, 30237000-9, 30231300-0

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Zakup stanowiska do kryminalnej analizy oraz obróbki zapisów wideo dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, realizowanego w ramach projektu pn. „Pogranicze bezpieczne dla seniorów”

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup stanowiska do kryminalnej analizy oraz obróbki zapisów wideo dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, realizowanego w ramach projektu pn. „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. Miejsce dostarczenia zamówienia: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Teleinformatyki, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/512572

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/512572

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/512572

lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/512572

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 24.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00191188/01.

Powrót na górę strony