PU-2380-097-052-095/2021/KS - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-097-052-095/2021/KS

Termin składania ofert: 16.09.2021 godz. 09:00

CPV: CPV: 34410000-4

Wartość zamówienia:

Dostawa nowego sprzętu transportowego w postaci 2 motocykli w policyjnej wersji oznakowanej.

PU 2380-097-052-095/2021/KS

Termin składania ofert: 16.09.2021 r. godz.09:00

CPV: 34410000-4


 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa nowego sprzętu transportowego w postaci 2 motocykli w policyjnej wersji oznakowanej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  katarzyna.sokolowska@wroclaw.wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/505404

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw


 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na  https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/505404


 

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/505404 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.sokolowska@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/505404


 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 08.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00174007/01.


 

Powrót na górę strony