PU-2380-076-024-074/2021/KD - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-076-024-074/2021/KD

Termin składania ofert: 31.08.2021 godz. 09:00

CPV: 55100000-1 – usługi hotelarskie, 55270000-3 – usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu NMF/PA20/031 pn.: „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, która obejmuje: - noclegi dla 36 uczestników, - wyżywienie dla 36 uczestników, - przerwy kawowe dla 36 uczestników, - salę szkoleniową dla 36 uczestników, - parking na terenie obiektu na min. 15 samochodów osobowych, bezpłatny, - inne wymagania związane z realizowaną usługą. Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu jeleniogórskiego lub na terenie powiatu lubańskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/497431

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/497431

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/497431lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/497431

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 18.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00152981/01.

Powrót na górę strony