UNIEWAŻNIONE

PU-2380-068-016/2020-072/2021/IR

Termin składania ofert: 11.08.2021 r. godz.09:00

CPV: 30213100-6

Wartość zamówienia:

Dostawa notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem i wyposażeniem w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: 68/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r., 69/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r., 70/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Termin składania i otwarcia ofert wykonawczych:
oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2021 r. do godziny 09.00 za pośrednictwem Platformy pod adresem: odpowiednio na stronie internetowej niniejszego postępowania : platformazakupowa.pl stosując filtr "Tryby" i wybierając: "Zapytanie o informacje".
Otwarcie odbędzie się dnia 11.08.2021 r. o godzinie 09.05 w siedzibie Zamawiającego.
 

Powrót na górę strony