PU-2380-170-047-137/2020/IR - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-170-047-137/2020/IR

Termin składania ofert: 10.11.2020 godz. 11:00

CPV: 32510000-1

Wartość zamówienia:

Rozbudowa systemu łączności radiowej bezprzewodowej w standardzie ETSI DMR w KPP Lwówek Śląski wraz ze szkoleniem personelu technicznego.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714366 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną

„Rozbudowa systemu łączności radiowej bezprzewodowej w standardzie ETSI DMR w KPP Lwówek Śląski wraz ze szkoleniem personelu technicznego – sprawa nr PU-2380-170-047-137 /2020/IR należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 10.11.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.11.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

a) Iwona Rogaczewska (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – w sprawach formalno – prawnych, tel.: 47 8714366, adres email: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl

b) Tomasz Szurek – (Wydział Teleinformatyki) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy, tel. 47 871 2040.


 

Powrót na górę strony