PU-2380-138-010-111/2020/KD - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-138-010-111/2020/KD

Termin składania ofert: 09.10.2020 godz. 11.00

CPV: 30199792-8

Wartość zamówienia:

Dostawa kalendarzy dla KWP we Wrocławiu.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 871 46 03 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – dostawa kalendarzy dla KWP we Wrocławiu”, numer sprawy PU-2380-138-010-111/2020/KD, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 09.10.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.10.2020 r. o godz. 11:15.


 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne - Katarzyna Dusza (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 4603,

2. sprawy techniczne – Monika Pomianowska (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), tel. 47 871 4373.

Powrót na górę strony