ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
PUZ-2380-059-040/2023-059/2024/ML 30213100-6 Realizacja umowy ramowej na zakup i dostawę komputerów przenośnych - 29 sztuk. 07.06.2024 r. godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-053-074-053/2024/ML 34114200-1 Dostawa max. 12 pojazdów z napędem hybrydowym w policyjnej wersji oznakowanej współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 12.06.2024 r godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-048-073-048/2024/ML 45213351-8; 45216110-8; 45310000-3 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie bramy garażowej – cztery przęsła – w budynku KWP we Wrocławiu, przy ul. Granicznej 24. 13.06.2024 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-041-069-041/2024/ML 34142100-5 Dostawa 1 sztuki samochodu ciężarowego oplandekowanego z windą towarową. 17.05.2024 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-004-064-004/2024/ML 34114200-1 Dostawa samochodu osobowego z segmentu D z napędem hybrydowym w policyjnej wersji nieoznakowanej współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 23.04.2024 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-021-067-021/2024/ML 45216111-5, 45110000-1, 45000000-7, 45450000-6, 45233220-7, 45342000-6, 45453000-7 45111300-1 Rozbiórka budynku garażowego Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie, przy ul. Granitowej 1. 22.03.2024 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-017-051-017/2024/ML 30197630-1; 30197644-2 Dostawa papieru dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego. 27.03.2024 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-004-064-004/2024/ML 34114200-1 Dostawa max. 36 pojazdów z napędem hybrydowym w policyjnej wersji oznakowanej współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 29.02.2024 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-141-040/2023-141/2023/IR 30213100-6 Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów przenośnych (9 szt.). 05.12.2023 r. godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-137-043/2022-137/2023/IR 30200000-1 Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ 2 (12 szt.). 05.12.2023 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-136-043/2022-136/2023/IR 30200000-1 Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ 1 (7 szt.). 05.12.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-142-076-142/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 32570000-9 Dostawa wraz z montażem 4 kompletów urządzeń służących do zestawienia przęseł teletransmisyjnych realizowanych poprzez łącza radioliniowe 07.12.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-130-074-130/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 32420000-3 Dostawa cyfrowych urządzeń filtrujących ruch sieciowy wraz z niezbędnymi licencjami, konsolą zarządzającą, serwerem, komputerem przenośnym, usługą wdrożenia oraz szkoleniem 17.11,2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-128-073-128/2023/IR poniżej 140000 euro 90910000-9 usługi sprzątania. Usługa kompleksowego sprzątania KWP ul. Połbina – budynek „E” 17.11.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-123-018-123/2023/IR poniżej 750.000 euro 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas szkolenia w terminie 07-08.12.2023 r. 09.11.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-120-018-120/2023/MA poniżej 750.000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej podczas seminarium w terminie od 28 do 30 listopada 2023 r. realizowana w ramach projektu "Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Program Sprawy Wewnętrzne 23.10.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-106-046-106/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50118110-9 – usługi holownicze Usługi przewozu i holowania pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony DMC na terenie podległym: KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu, KPP w Trzebnicy 24.10.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-109-018-109/2023/ML poniżej 750.000 euro 55270000-3 55120000-7 Realizacja usługi zakwaterowania i wyżywienia podczas Warsztatów Proaktywnego Przełożonego w terminie 08-13.10.2023 r. 27.09.2023 r. godz. 08.10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-105-061-105/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 34911100-7, 39712300-9, 39831700-3, 39224310-4, 34928480-6, Dostawa Sprzętu gospodarczego 28.09.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-091-046-091/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50118110-9 Usługi przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na terenie obszarów podległych KPP w Głogowie, KMP w Jeleniej Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Polkowicach oraz przewozy uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy. 03.10.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-094-066-094/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 32352000-5 Dostawa systemów antenowych wraz z montażem oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej ) do poszczególnych lokalizacji stacji bazowych cyfrowej łączności radiowej TETRA TEA2 19.09.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-085-040-085/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 48000000-8 Dostawa 12 sztuk oprogramowania specjalistycznego z zakresu informatyki śledczej 03.10.2023 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-079-015-079/2023/KD poniżej 140000 euro 85100000-0 usługi ochrony zdrowia, 85121000-3 usługi medyczne Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz usługi pobrania krwi wobec osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie 23.08.2023 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-076-018-076/2023/KD poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w terminie 25-26.09.2023r. 22.08.2023 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-068-063-068/2023/KD poniżej 750.000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w garnizonie dolnośląskim. 18.08.2023 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-064-063-064/2023/KD poniżej 750.000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych Policji garnizonu dolnośląskiego. 09.08.2023r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-058-020-058/2023/MR poniżej 140000 euro 90910000-9 usługi sprzątania Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania w jednostkach Policji na ternie województwa dolnośląskiego – z podziałem na 3 części zamówienia 22.08.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-061-040/2023-061/2023/IR 30213100-6 Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów przenośnych (15 szt.). 24.07.2023 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-062-062-062/2023/ML 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego typu kombi – van lub wielozadaniowy do przewozu psów służbowych w policyjnej wersji nieoznakowanej. 28.07.2023 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-037-056-037/2023/ML poniżej 140000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej pod videorejestrator. 02.06.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-030-053-030/2023/ML poniżej 140000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego typu SUV w policyjnej wersji oznakowanej. 12.05.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-026-018-026/2023/ML 55270000-3 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas 2-dniowego spotkania zespołu roboczego, które odbędzie się w termie 16-17 maja 2023 r. realizowanego w ramach Projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. 24.04.2023 r. godz. 08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-019-045-019/2023/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 98351100-9 Świadczenie usługi polegającej na przechowywaniu, na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych przez Policję na terenie powiatu karkonoskiego. 16.05.2023 r. godz. 08.10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-012-042-012/2023/IR powyżej 750.000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KMP Jelenia Góra, KPP Dzierżoniów, KPP Jawor, KPP Kamienna Góra, KPP Kłodzko, KPP Lubań, KPP Ząbkowice Śląskie, KPP Złotoryja, KP Bolków, KPP Zgorzelec, KP Pieńsk, KP Bogatynia. 28.04.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-017-042-017/2023/ML powyżej 750.000 euro 55321000-6 55520000-1 Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KMP Legnica, KPP Głogów, KPP Złotoryja, PID Legnica. 25.04.2023 r. godz.08:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-015-042-015/2023/ML 55321000-6 55520000-1 Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KMP Wrocław, KPP Milicz, KPP Oleśnica, KP Syców, KPP Strzelin, KPP Środa Śl. 25.04.2023 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-006-040-006/2023/IR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30213100-6 komputery przenośne Dostawa sprzętu informatycznego: laptopy (465 szt.) w ramach umowy ramowej. 22.03.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-001-050-001/2023/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34114200-1 Dostawa elektrycznych samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej, max. do 10 sztuk współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 02.03.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-176-032-174/2022/IR poniżej 750.000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KPP Bolesławiec. 10.01.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-170-043/2022/169-2022/IR 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - Dostawa komputerów stacjonarnych typ II. 08.12.2022 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-171-043/2022/170-2022/IR 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - Dostawa komputerów stacjonarnych typ I. 08.12.2022 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-164-088-163/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 32570000-9 Dostawa 6 kompletów urządzeń służących do zestawienia przęseł teletransmisyjnych realizowanych poprzez łącza radioliniowe wraz z dostawą materiałów i osprzętu montażowego oraz okablowaniem 30.11.2022 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-158-032-148/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KPP Bolesławiec i Lubin. 22.11.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-159-086-158/2022/MA poniżej 130.000 euro 35100000-5 Dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza trójfazowego UPS 60kVA budowy modułowej z kompletem baterii 18.11.2022 r. godz. 8:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-160-087-159/2022/ML poniżej 140000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej pod zabudowę do przewozu psów służbowych. 21.11.2021 r. godz.09:20 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-154-006-154/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 09121000-7 – gaz ziemny 65210000-8 – przesył paliwa gazowego Kompleksowa dostawa i usługa przesyłowa gazu ziemnego. 01.12.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-161-087-160/2022/ML poniżej 140000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej pod videorejestrator. 21.11.2022 r. godz.08:20 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-151-050-151/2022/MA 50118110-9 – usługi holownicze Usługi przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na terenie obszarów podległych Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach śląskich, Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu (Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Komenda Powiatowa Policji w Miliczu, Komenda Powiatowa Policji w Oławie, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy, Komenda Powiatowa Policji w Wołowie 07.12.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-157-083-157/2022/MA poniżej 750.000 euro 85100000-0 85121000-3 Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych / doprowadzonych przez Policję na obszarze działania KMP w Legnicy 18.11.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-156-084-156/2022/ML 85100000-0 85121000-3 Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych / doprowadzonych przez Policję na obszarze działania KPP w Głogowie oraz KPP w Górze. 23.11.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-149-031-149/2022/KD poniżej 140000 euro 50112300-6 – Mycie samochodów i podobne usługi. Usługi mycia pojazdów służbowych w jednostkach Policji na terenie Dolnego Śląska. 17.11.2022r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-153-027-153/2022/KD poniżej 140000 euro 50531100-7 – usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych Świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania kotłowni olejowych, gazowych oraz węzłów cieplnych w obiektach KWP we Wrocławiu oraz jednostkach podległych na terenie Dolnego Śląska. 15.11.2022r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-142-019-142/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 18820000-3 obuwie sportowe 18810000-0 obuwie inne niż sportowe oraz ochronne 18412000-0 odzież sportowa 18412200-2 koszulki sportowe 35811200-4 mundury policyjne 18332000-5 koszule 18234000-8 spodnie 18220000-7 odzież przeciwdeszczowa Dostawa wyposażenia specjalnego. 08.11.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-152-035-152/2022/MA poniżej 750.000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej w okresie od 29 listopada do 16 grudnia 2022 r. realizowana w ramach projektu "Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Program Sprawy Wewnętrzne 09.11.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-141-049-141/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 98351100-9 Przechowywanie pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KMP Jelenia Góra. 29.11.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-147-085-147/2022/ML poniżej 140000 euro 34114200-1 Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych z segmentu C w policyjnej wersji nieoznakowanej. 09.11.2022 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-143-035-143/2022/KD poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia kadry kierowniczej wrocławskiej Policji dla 40 osób. 03.11.2022r. godz.: 9.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-139-046-139/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34351100-3 Sukcesywne dostawy nowych opon zimowych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiej Policji. 23.11.2022 r. godz. 08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-144-017-144/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 79810000-5 Usługi drukowania 30199792 8 Kalendarze Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. 02.11.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-138-081-138/2022/ML 24311800-5 Dostawa opału stałego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego. 03.11.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-140-077-140/2022/ML 71221000-3 45216111-5 45310000-3 45311000-0 45330000-9 45331000-6 45450000-6 Budowa Posterunku Policji w Żórawinie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj. 04.11.2022 r. godz.08:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-137-082-137/2022/ML poniżej 140000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu w policyjnej wersji nieoznakowanej pod videorejestrator. 20.10.2022 r. godz.09:20 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-133-020-133/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 90910000-9 usługi sprzątania Usługa kompleksowego sprzątania. I część KWP we Wrocławiu Kom. Kolejowy II część KMP Jelenia Góra Karpacz-Podgórzyn III część KMP Jelenia Góra Kowary-Mysłakowice 17.10.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-130-078-130/2022/ML 71221000-3 45216111-5 45310000-3 45311000-0 45330000-9 45331000-6 45450000-6 Budowa Posterunku Policji w Grębocicach w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj. 14.10.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-131-017-131/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 79810000-5 Usługi drukowania 30199792- 8 Kalendarze Dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP w Zgorzelcu, KPP w Lubinie i KWP we Wrocławiu. 11.10.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-123-035-123/2022/KD poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w terminie: 22-24.11.2022r. w ramach projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. 05.10.2022r. godz.: 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-126-040-126/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 33696500-0 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu 07.10.2022 godz. 1015 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-128-017-128/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39294100-0, 79810000-0 Dostawa materiałów promocyjnych realizowana w ramach projektu pt. "Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych " finansowanego z Programu "Sprawy wewnętrzne" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 29.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-125-067-125/2022/ML 71221000-3 45216111-5 45310000-3 45311000-0 45330000-9 45331000-6 45450000-6 Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj. 05.10.2022 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-124-035-124/2022/MA poniżej 750.000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej realizowana w ramach projektu pt. "Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych" finansowany z Programu "Sprawy wewnętrzne" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 26.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-122-017-122/2022/ML 39294100-0, 79810000-5 Dostawa materiałów prewencyjnych dla CBŚP i KPP w Lubinie. 03.10.2022 r. godz.08:20 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-023-043/2022/108-2022/IR 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - Dostawa komputerów stacjonarnych typ II 16.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-023-043/2022/107-2022/IR 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - Dostawa komputerów stacjonarnych typ I 15.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-113-049-113/2022/KD 98351100-9 Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Głogowie, KPP w Górze Śl., KPP w Jaworze, KPP w Lubinie, KPP w Lubaniu, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Kłodzku, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu,    KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie,    KPP w Polkowicach, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Złotoryi. 17.10.2022r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-119-076-119/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 71221000-3, 45216111-5, 45310000-3, 45311000-0, 45330000-9, 45331000-6, 45450000-6 Budowa Posterunku Policji w Męcince w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj 04.10.2022 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-117-074-117/2022/ML 45314300 32562200 45314310 Modernizacja linii światłowodowych (hybrydowych) do punktów radiowych policyjnej sieci światłowodowej na terenie miasta Wrocławia. 27.09.2022 r. godz.10:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-112-018-112/2022/ML poniżej 140000 euro 38600000-1 Dostawa 7 sztuk lornetek noktowizyjnych w ramach realizacji Projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów / Sicherer Grenzraum fur Senioren nr PLSN.04.01.00-02-0149/19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. 21.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-096-045-096/2022/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34300000-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. 10.10.2022r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ 2380-106-061-106/2022/ESZP 35120000-1, 35125300-2, 45300000-1, Montaż systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń w budynku w KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33: 13.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ 2380-105-023-105/2022/ESZP 85100000-0, 85121000-3    Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy 23.09.2022r. dodz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-102-035-102/2022/MA poniżej 750.000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej realizowana w ramach projektu pt. "Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK" nr PL/2020/PR/0085 realizowany w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 14.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-101-035-101/2022/KD poniżej 140000 euro 55270000-3; 55120000-7 Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” 07.09.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-097-014-097/2022/IR poniżej 140000 euro 39000000-2 39110000-6 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego część 1 Meble drewniane, część 2 Meble metalowe, część 3 Siedziska dla Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim i Posterunku Policji w Marcinowicach. 13.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-095-069-095/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45261240-9 Remont pokrycia dachu w obiekcie KWP we Wrocławiu przy ul. Granicznej 24 - hangar 09.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-085-017-085/2022/KS 39294100-0 Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. 29.08.2022r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-093-035-093/2022/KS poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu"Pomagać i chronić - policja dla mieszkańców i turystów na szlakach górskich i duktach leśnych" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002119 który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 01.09.2022r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-089-023-089/2022/AB 85100000-0 usługi ochrony zdrowia; 85121000-3 usługi medyczne. Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych / doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, 19.08.2022 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-088-065-088/2022/AB CPV: 85100000-0 usługi ochrony zdrowia; 85121000-3 usługi medyczne. Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych / doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy 19.08.2022 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-090-019-090/2022/IR poniżej 140000 euro 18444200-5 kaski 18832000-0 obuwie specjalne 18424000-7 rękawice 18412200-2 koszulki sportowe 35811200-4 mundury policyjne 18332000-5 koszule 18234000-8 spodnie 18412000-0 odzież sportowa Dostawa wyposażenia specjalnego. 08.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-078-018-078/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 38600000-1 Dostawa 7 sztuk lornetek noktowizyjnych i 1 sztuki lornetki termowizyjnej w ramach realizacji Projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów / Sicherer Grenzraum fur Senioren nr PLSN.04.01.00-02-0149/19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. 08.08.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-076-061-076/2022/ESZP 35120000-1, 35125300-2, 45300000-1 Montaż systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń w budynku w KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 29.07.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-077-070-077/2022/ML poniżej 140000 euro 34114200-1 Dostawa 2 sztuk quadów w policyjnej wersji oznakowanej z dodatkowym systemem gąsiennicowym wraz z przyczepką do transportowania. 22.07.2022 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-075-044-075/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 9132100-4 09134100-8 Sukcesywne dostawy paliw silnikowych do służbowej stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 26.07.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-073-030-073/2022/KD poniżej 140000 euro 50532000-3 Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego wraz z usługami serwisowymi dla systemów teleinformatycznych OST 112. 20.07.2022 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-069-051-069/2022/AB 50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu 08/08/2022 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-070-066-070/2022/ESZP 50730000-1 Wykonanie usług w zakresie przeglądów i obsługi dezynfekcji oraz naprawy klimatyzacji w pojazdach służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu/Wałbrzychu/Legnicy/Jeleniej Górze 15.07.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-071-068-071/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34114200-1 Dostawa samochodów typu furgon ETDiE współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 19.07.2022 r. godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-052-050-052/2022/AB 50118110-9 – usługi holownicze. Usługę przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie obszarów podległych: KMP w Jeleniej Górze, KMP w Legnicy, KMP w Wałbrzychu, KMP we Wrocławiu, KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Głogowie, KPP w Górze Śl., KPP w Jaworze, KPP w Kamiennej Górze, KPP W Kłodzku, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Lwówku Śl., KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie, KPP w Polkowicach, KPP w Strzelinie, KPP w Świdnicy, KPP w Środzie Śl., KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Zgorzelcu i KPP w Złotoryi; 2022-08-09 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-059-053-059/2022/AB 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej. 71356100-9 Usługi kontroli technicznej Obsługa serwisowa wraz z wzorcowaniem urządzeń stacjonarnych oraz przenośnych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów), wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego w wersji z drukarkami, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i podległych jej jednostek organizacyjnych 2022-08-08 godz.09:50 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-064-040-064/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 33696300-8 odczynniki chemiczne Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu 17.08.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-068-017-068/2022/ML 39294100-0; 79810000-5 Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie oraz dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 08.07.2022 r. godz.08:20 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-066-019-066/2022/IR poniżej 140000 euro 18444200-5 kaski 18832000-0 obuwie specjalne 18424000-7 rękawice 18444112-1 kaski rowerowe 18142000-6 okulary ochronne 18412200-2 koszulki sportowe 35811200-4 mundury policyjne 18412000-0 odzież sportowa Dostawa wyposażenia specjalnego. 19.07.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-067-062-067/2022/ML 45000000-7; 45111300-1 Wykonanie robót budowlanych realizowane w trybie zaprojektuj i rozbierz, tj. opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku garażowego oznaczonego lit. C przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac rozbiórkowych do właściwego organu oraz wykonanie rozbiórki z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki. 15.07.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-062-020-062/2022/IR poniżej 140000 euro 90910000-9 usługi sprzątania Usługa kompleksowego sprzątania dla: Część 1 postępowania KWP Wrocław budynek A, Część 2 postępowania KWP Wrocław budynek B, Część 3 postępowania KWP Wrocław budynek M, Część 4 postępowania KPP Głogów RD III i KPP Głogów RD I, Część 5 postępowania KMP Jelenia Góra - KP w Szklarskiej Porębie, Część 6 postępowania KPP Polkowice - RD w Gaworzycach, KPP Polkowice - RD w Grębocicach i KPP Polkowice - RD Radwanice, Część 7 postępowania KPP Strzelin - PP w Wiązowie, Część 8 postępowania KPP Złotoryja - PPI w Wojcieszowie, 22.07.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-063-059-063/2022/KD poniżej 140000 euro 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podległych jej komisariatów wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji KGP w Warszawie. 05.07.2022 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-065-017-065/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39294100-0 Dostawa materiałów prewencyjnych 05.07.2022 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-060-053-060/2022/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej 71356100-9 Usługi kontroli technicznej. Obsługa serwisowa, w tym kalibracja i legalizacja, urządzeń do pomiaru prędkości wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, numer referencyjny postępowania PUZ-2380-060-053-060/2022/AB. 01.07.2022 r. godz.09:50 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-061-032-061/2022/IR poniżej 140000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania przez Wykonawcę posiłków dla policjantów biorących udział w akcji policyjnej. 22.06.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-055-029/2021-055/2022/AB 30232110-8 Drukarki laserowe. Realizacja umowy ramowej – Dostawa drukarek monochromatycznych typu 1 w ilości 24 szt. 13.06.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-051-050-051/2022/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50118110-9 – usługi holownicze Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy. 13.07.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-058-048-058/2022MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 64212000-5, 32250000-0 Świadczenie usług telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego wraz z dostawą 1208 szt. aparatów telefonicznych 20.06.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-054-060-054/2022/ML 33140000-3 24455000-8 33141620-2 Dostawa apteczek dla jednostek garnizonu dolnośląskiego. 15.06.2022 r. godz.08:20 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-053-012-053/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 30197220-4, 30199230-1, 30192121-5, 30192150-7, 30192125-3, 30192130-1, 39241000-3, 39292400-9, 39292500-0, 30190000-7, 30192000-1, 30197644-2 Dostawa materiałów biurowych dla CBŚP, KPP w Lubinie oraz KPP w Polkowicach 10.06.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-048-044-048/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 09132100-4; 09134100-8 Sukcesywne dostawy paliw silnikowych do służbowej stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 24.06.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-042-053-042/2022/AB 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej. 71356100-9 Usługi kontroli technicznej Obsługa serwisowa, w tym kalibracja i legalizacja, urządzeń do pomiaru prędkości wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, numer referencyjny postępowania PUZ-2380-042-053-042/2022/AB. 23.06.2022 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-045-043-045/2022/KS 30237200-1, 30232000-4, 30237230-0, 30234000-8, 31214100-0, 30230000-0, 30233150-7, 30236110-6, 30237460-1, 31224400-0, 31224000-0, 31224810-3, 30237000-9, 31440000-2, 31224100-3 Zakup i dostawa akcesoriów oraz wyposażenia informatycznego 21.06.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-046-035-046/2022/KS poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko-czeskim” 31.05.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-043-014-043/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39000000-2, 39110000-6, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego (meble drewniane. meble metalowe, siedziska) dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego 23.05.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-037-029/2021-039/2022/AB 30232110-8 Drukarki laserowe. Realizacja umowy ramowej – Dostawa drukarek monochromatycznych typu 1 w ilości 18 szt. 10.05.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-044-035-044/2022/KD poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” 19.05.2022 godz. 9.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-041-035-041/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 55270000-3 55120000-7 Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia z zakresu przygotowań obronnych. 10.05.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-039-046-038/2022/KS. o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 34351100-3 Dostawa nowych opon letnich do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji 02.06.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-036-055-036/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34114200-1 Dostawa samochodów współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – samochody z napędem hybrydowym typu HEV. 25.05.2022 r. godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-040-031-040/2022/KD 50112300-6 – Mycie samochodów i podobne usługi. Usługi mycia pojazdów służbowych na terenie jednostek województwa dolnośląskiego. 12.05.2022 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-038-047-037/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 64214400-3 Najem cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego. 09.05.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-230-032-058-032/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 33954000-2, 19520000-7, 24000000-4, 24910000-6, 38330000-7, 39225720-8, 44174000-0, 44921100-3 Sukcesywne dostawy materiałów dla służb techniki kryminalistycznej 27.04.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-034-022-034/2022/KS o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. 26.04.2022 r. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-023-043-023/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30200000-1 Dostawa komputerów stacjonarnych w ramach umowy ramowej. 19.05.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-028-053-028/2022/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej. 71356100-9 Usługi kontroli technicznej. Obsługa serwisowa, adiustacja i wzorcowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkotest AlcoSensor IV w ilości 353 kompletów w wersji z drukarkami oraz w wersji bez drukarek, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych 2022-04-29 godz. 10:00. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-027-051-024/2022/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Wałbrzychu, numer referencyjny postępowania PUZ-2380-027-051-024/2022/AB. 2022-04-29 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-021-019-021/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39225500-0 Dostawa plecakowego zestawu rozpoznania pirotechnicznego dla NGRMP w ilości 31 sztuk w ramach projektu pt. "Rozpoznawanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK" 07.04.2022r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-006-051-006/2022/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50110000-9 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi). Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu. 21.04.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-025-021-026/2022/KS o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 85100000-0, 85121000-3. Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku - Nowa Ruda. 29.03.2022r godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2830-012-042-013/2022/ESZP 30125100-2, 31024000-4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sukcesywna) środków barwiących do urządzeń drukujących 08.04.2022 godz: 12:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-013-042-012/2022/ESZP 30125100-2, 31024000-4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sukcesywna) środków barwiących do urządzeń drukujących 08.04.2022 godz: 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-020-035-020/2022/IR poniżej 140000 euro 55270000-3 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas dwudniowego spotkania, które odbędzie się w okresie między 7 kwietnia 2022 r. a 29 kwietnia 2022 r. w ramach projektu pt.: „Bezpieczna granica w Euroregionie Nysa” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002061, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 16.03.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-015-048-015/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 64212000-5, 32250000-0 Świadczenie usług telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego wraz z dostawą 1207 szt. aparatów telefonicznych 05.04.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-017-055-016/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34114200-1 Dostawa samochodów współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 08.04.2021 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-011-016-011/2022/AB poniżej 140000 euro 33696300-8 odczynniki chemiczne Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania DNA z kartą FTA. 25-02-2022 godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-009-025-009/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych w postaci specjalistycznych badań psychiatrycznych wobec osób zatrzymanych / doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji 18.02.2022 r. godz. 08.20 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-007-012-007/2022/MA 30190000-7 Dostawa materiałów biurowych 24.02.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-004-020-004/2022/IR poniżej 140000 euro 90910000-9 usługi sprzątania. Usługa kompleksowego sprzątania dla BSWP, KMP Wałbrzych II KP SOS KWP, KMP Wałbrzych PdOZ 10.02.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-002-047-002/2022/ML 64214400-3 Najem cyfrowych oraz analogowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego. 15.03.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-146-063-144/2021/AB poniżej 139.000 euro CPV: 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania). Sukcesywne dostawy papieru dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komend Miejskich i Powiatowych Policji. 2021-01-05 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-145-065-143/2021/KS 98351100-9 Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KMP w Legnicy, KPP w Lwówku Śl., KPP w Oleśnicy, KPP w Strzelinie, KPP w Środzie Śl., KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Polkowicach i KPP w Kłodzku 11.01.2022 r godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-144-014/2020-142/2021/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 5 szt.) – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej pełna treść ogłoszenia
PU-2380-140-014/2020-140/2021/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 3 szt.) - część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 01.12.2021 r. godz. 9.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-132-010-130/2021/MA poniżej 139.000 euro 09211100-2, 24961000-8, 09211650-2, 24957000-7 Sukcesywne dostawy olejów i płynów specjalnych do służbowych pojazdów użytkowanych prze Komendę Wojewódzka Policji we Wrocławiu 09.12.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-136-060-136/2021/KD 48300000-1 Zakup i dostawa komputerowego oprogramowania biurowego z pakietem aplikacji biurowych 26.11.2021 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-140-062-137/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 3 sztuk samochodów typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej. 26.11.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-134-013-132/2021/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 38631000-7 lornetki Dostawa lornetki termowizyjnej (1 szt.) z Projektu nr NMF/PA18/004 pn. :Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020. 25.11.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-137-012-135/2021/AB poniżej 139.000 euro 22462000-6 – materiały reklamowe, 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 22000000-0 - Druki i produkty podobne, 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki, 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe, 30192000-1 Wyroby biurowe, 30192100- Wykonanie i dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 25-11-2021 godz. 09:45 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-138-061-134/2021/MR 45216111-5 71221000-3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunku Policji w Marcinowicach w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj 02.12.2021 r godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-133-057-131/2021/AB poniżej 139.000 euro 09121000-7 – gaz ziemny; 65210000-8 – przesył paliwa gazowego Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 25.11.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-130-022-128/2021/MA poniżej 139.000 euro 50112300-6 Usługa mycia pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego 23.11.2021 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-131-021-129/2021/KD poniżej 139.000 euro 50118110-9 – usługi holownicze Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy na terenie podległym: KMP w Jeleniej Górze, KPP Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu, KPP w Wołowie i KPP w Złotoryi. 19.11.2021 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-128-020-126/2021/KD o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 85100000-0, 85121000-3    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. 04.11.2021 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-122-012-120/2021/MR poniżej 139.000 euro 39294100-0 79810000-5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych (opaska odblaskowa, kamizelka odblaskowa, skrobaczka do szyb, gogle narciarskie, kask narciarski z umieszczonym logotypem projektu). Postępowanie podzielono na 2 części. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko – czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002694 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa 03.11.2021 r godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-125-059-124/2021/ESZP 45400000-1, 45216111-5, 45310000-3, 45330000-9 Remont pomieszczenia dyżurki, toalety dla niepełnosprawnych na poziomie parteru oraz toalety męskiej na poziomie II piętra w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 05.11.2021 godz.: 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-121-041-118/2021/AB 32429000-6 sprzęt sieci teleinformatycznej Zakup i dostawa urządzeń systemów telefonii IP (telefonów, licencji do telefonów i pakietów serwisowych do zaoferowanych urządzeń), dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego (KPP Bolesławiec, KP Jelcz Laskowice, PP Prochowice, PDOZ Jelenia Góra, CBŚP Jelenia Góra) stanowiących ich pierwsze wyposażenie, oraz w ramach realizacji zadań militarno – obronnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 29/10/2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-116-014-114/2021/KS CPV 90910000-9 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania dla BSWP, KMP Wałbrzych II KP SOS KWP, Komisariat Kolejowy KWP, KMP Jelenia Góra: KP Karpacz Podgórzyn i KP Kowary-Mysłakowice, KMP Wałbrzych PDOZ. 21.10.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-119-058-117/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa samochodu osobowego bazowego w policyjnej wersji nieoznakowanej pod videorejestrator dla KMP we Wrocławiu. 21.10.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-117-006-115/2021/KD poniżej 139.000 euro 48900000-7, 30211000-1, 30213100-6, 30237000-9, 30231300-0 Zakup stanowiska do kryminalnej analizy oraz obróbki zapisów wideo dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, w ramach projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów”. 21.10.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-115-005-113/2021/KD poniżej 139.000 euro 48822000-6, 48900000-7, 48620000-0, 48781000-6, 31214100-0 Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu integralnej komunikacji i lokalizacji (środki techniki operacyjnej) do koordynowania działań funkcjonariuszy pionów kryminalnych wraz ze szkoleniem i wdrożeniem dla funkcjonariuszy WTO KWP we Wrocławiu oraz KWP w Szczecinie, Opolu, Gorzowie Wlkp. i Łodzi w ramach projektu „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” korzystającego z dofinansowania otrzymanego z Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 22.10.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-114-056-112/2021/ESZP 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze (Kowary) i Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 12.10.2021 r godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-113-013-111/2021/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 38600000-1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoskopu (1 szt.), lornetki termowizyjnej (1 szt.), lornetek noktowizyjnych (7 sztuk). Projekt Pogranicze bezpieczne dla seniorów nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 13.10.2021 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-111-053-108/2021/MR 45400000-1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 12.10.2021 r godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-112-014/2020-109/2021/ML 30121410-0 Zamówienie realizacyjne umowy ramowej - którego przedmiotem jest dostawa 14 sztuk telefaksów w ramach umowy ramowej. 23.09.2021 r. godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-100-055-110/2021/KD poniżej 139.000 euro 50720000-8, 50531100-7 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania kotłowni olejowych, gazowych oraz węzłów cieplnych w obiektach KWP we Wrocławiu oraz jednostkach podległych na terenie Dolnego Śląska. 04.10.2021r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-107-024-107/2021/ML poniżej 750.000 euro 55270000-3, 55120000-7 USŁUGI SPOŁECZNE - Wykonanie usługi hotelowo – gastronomicznej realizowanej w ramach projektu pt. ”Współpraca bez granic Policji polskiej i czeskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 01.10.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-108-004/2021-105/2021/IR Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 6 krzesło tapicerowane 458 sztuk 22.09.2021 r. godz.12:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-109-004/2021-104/2021/IR Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 5 krzesło obrotowe 231 sztuk. 22.09.2021 r. godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-110-004/2021-103/2021/IR Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 4 szafa biurowa 151 sztuk. 22.09.2021 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-104-004/2021-102/2021/IR Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 1 biurko pod komputer 223 sztuki. 22.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-105-024-106/2021/KD poniżej 139.000 euro 55100000-1, 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu NMF/PA20/031 pn.: „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”. 28.09.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-099-030-097/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34300000-0 Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. 20.10.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-106-050-101/2021/MA poniżej 750.000 euro 55321000-6, 55520000-1 Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia dla funkcjonariuszy skierowanych do dbycia stażu adaptacyjnego w SPPP Legnica 24.09.2021 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-098-033-096/2021/MA poniżej 137000 euro 39224000-8, 395114200-0, 39800000-0, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 33711900-6 Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, materiałów do sprzątania i środków czystości 23.09.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-091-004/2021-091/2021/IR 39100000-3 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 9 postępowania na zawarcie umowy ramowej - szafa ubraniowa 164 sztuki. 15.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-093-004/2021-090/2021/IR 39111100-4 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 8 postępowania na zawarcie umowy ramowej - fotel do pracy w trybie 24/7 14 sztuk. 15.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-090-004/2021-089/2021/IR 39110000-6 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 7 postępowania na zawarcie umowy ramowej - fotel do biurka gabinetowy 21 sztuk. 15.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-103-054-098/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy pod ambulans kryminalistyczny dla KMP we Wrocławiu. 22.09.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-083-014/2020-078/2021/MR Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 11 szt.) – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej pełna treść ogłoszenia
PU-2380-078-014/2020-076/2021/ML 30121410-0 Zamówienie realizacyjne umowy ramowej - którego przedmiotem jest dostawa 3 sztuk telefaksów w ramach umowy ramowej. 08.09.2021 r. godz.11:00 (negocjacje) pełna treść ogłoszenia
PU-2380-087-004/2021-085/2021/IR 39100000-3 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 3 postępowania na zawarcie umowy ramowej - szafa ubraniowa 125 sztuk. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-086-004/2021-084/2021/IR 39121100-7 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 2 postępowania na zawarcie umowy ramowej - kontener do biurka 222 sztuki. 08.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-095-016/2020-092/2021/IR 30213100-6 Realizacja umowy ramowej - dostawa notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem  i  wyposażeniem w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: 68/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r., 69/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r., 70/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r. 07.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-096-019-093/2021/KS 85100000-0, 85121000-3 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. 09.09.2021 r godzina 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-077-029-075/2021/AB o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 30231300-0 Monitory ekranowe Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - monitorów komputerowych dla jednostek Policji Dolnego Śląska; sprawa nr Pu-2380-077-029-075/2021/AB. 10.09.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-084-050-082/2021/MA 55321000-6, 55520000-1 Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia dla funkcjonariuszy skierowanych do odbycia stażu adaptacyjnego w OPP Wrocław i SPPP Legnica 08.09.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-081-045-081/2021/MR 45310000-3 71221000-3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zaprojektuj i wybuduj – elektryczna rozdzielnia główna budynku KMP Wałbrzych ul. Mazowiecka 2 10.09.2021 r godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-080-024-080/2021/IR poniżej 139.000 euro 55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe Usługa hotelowo- gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w terminie 13-14.09.2021r. dla 15 uczestników 2 dniowego spotkania roboczego realizowanego w ramach Projektu pt. „Wspólne pogranicze – wspólne bezpieczeństwo” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002118 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 31.08.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-023-013-021/2021/MR 38600000-1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoskopu (1 szt.), lornetki termowizyjnej (1 szt.), lornetek noktowizyjnych (7 sztuk), kamer termowizyjnych (8 sztuk) Projekt Pogranicze bezpieczne dla seniorów nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 14.09.2021 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-069-013/2019-068/2021/MR 3023210 Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 2 w ilości 67 sztuk. 12.08.2021 r. godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-082-048-077/2021/IR poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 3 sztuk quadów w policyjnej wersji oznakowanej z dodatkowym systemem gąsiennicowym wraz z przyczepką do transportowania. 20.08.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-071-014/2020-067/2021/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 5 szt.) - część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, 11.08.2021 r. godz. 9.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-070-014/2020-066/2021/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 26 szt.) – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 11.08.2021 r. godz. 9.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-067-012-065/2021/KD poniżej 139.000 euro 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 79810000-5 – usługi drukowania, 30199792-8 – kalendarze, 30192121-5 – długopisy, 30234500-3 – pamięci do przechowywania danych Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 20.08.2021 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-053-023-055/2021/MR 98351100-9 Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP Bolesławie, KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KMP w Legnicy, KPP w Lwówku Śl., KPP w Oleśnicy, KPP w Strzelinie, KPP w Środzie Śl., KPP w Świdnicy, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie i KPP w Zgorzelcu 14.09.2021 r godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-072-044-069/2021/KD 32236000-6 – radiotelefony, 32552420-7 – przemienniki częstotliwości Zakup i dostawy sprzętu łączności bezprzewodowej dla KPP Bolesławiec, KP Jelcz Laskowice, PDOZ i CBŚP Jelenia Góra oraz PP Prochowice (w ramach pierwszego wyposażenia jednostek) 13.08.2021 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-073-049-070/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KPP w Polkowicach. 12.08.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-074-049-071/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego z segmentu D w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KPP w Polkowicach. 12.08.2021 r. godz.08:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-064-036-062/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy z przedziałem technicznym dla KPP w Głogowie. 29.07.2021 r. godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-062-036-059/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu furgon dla KMP w Legnicy. 07.09.2021 r. godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-060-041-060/2021/MA o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 32429000-6, 32342450-1 Dostawa systemów telefonii IP wraz z licencjami oraz przełączników i rejestratora korespondencji dla jednostek policji woj. dolnośląskiego 27.08.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-063-047-061/2021/MR 45262700-8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remontu korytarza, wymiana stolarki drzwiowej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 30.07.2021 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-058-014-057/2021/MA poniżej 139.000 euro 90910000-9 Usługa kompleksowego sprzątania dla KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 24.08.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-033-014-031/2021/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 90910000-9 usługi sprzątania Usługa kompleksowego sprzątania dla KMP/KPP: KMP Jelenia Góra – KP Szklarska Poręba, KPP Głogów, KPP Polkowice, KPP Strzelin – PP Wiązów, KPP Złotoryja – PP I Wojcieszów. 04.08.2021 r. godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-050-043-049/2021/MR 71221000-3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy 20.07.2021 r. do godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-046-004-044/2021/IR o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 39000000-2 39110000-6 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: CZĘŚĆ 1: Meble drewniane, CZĘŚĆ 2: Meble metalowe, CZĘŚĆ 3: Siedziska dla komend/komisariatów/posterunków i innych jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego w ramach Programu Modernizacji Policji. 06.08.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-052-042-050/2021/KS o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 5100000-0, 85121000-3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Powiatowej w Głogowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Górze. 13.07.2021 R. GODZ. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-056-036-051/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego terenowego w wersji oznakowanej dla KPP w Bolesławcu. 21.07.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-051-012-048/2021/KD o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 79810000-5 – usługi drukowania, 22462000-6 – materiały reklamowe, 30199792-8 – kalendarze, 30192121-5 – długopisy, 30192130-1 – ołówki, 35113440-5 – kamizelki odblaskowe, 30234500-3 – pamięci do przechowywa Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla CBŚP i KPP Zgorzelec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 A (część 1), Załączniku 2 B (część 2) oraz Załączniku 2 C (część 3) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i stanowi jej integralną część. 30.07.2021 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-047-036-045/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy pod ambulans kryminalistyczny. 30.07.2021 r. godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-041-013/2019-039/2021/MA CPV 30200000-1 Realizacja umowy ramowej – dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 240 sztuk 28.06.2021 r. do godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-040-013/2019-038/2021/MA CPV 30231300-0 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów w ilości 273 sztuk 28.06.2021 r. do godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-039-013/2019-037/2021/MA CPV 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 2 w ilości 33 sztuk 28.06.2021 r. do godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-036-033-041/2021/MR 39224000-8 39800000-0 39514200-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, materiałów do sprzątania i materiałów gospodarczych dla jednostek policji dolnośląskiej (dostawy sukcesywne). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 4 do SIWZ ( formularz ofertowy), odpowiednio dla każdej z części postępowania. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części (ID 476010) 06.07.2021 r. godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-027-006-027/2021/KD o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 48822000-6 – serwery komputerowe, 35123500-7 – systemy do identyfikacji wideo. Zakup automatycznego systemu wideo do rozpoznawania osób wraz ze szkoleniem i wdrożeniem dla Wydziału dw. z Cyberprzestępczością, w ramach projektu nr NMF/PA20/031 pn. „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” korzystającego z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 29.07.2021 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-042-036-036/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV w wersji oznakowanej dla garnizonu dolnośląskiego współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 05.07.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-031-034-029/2021/KS 18424300-0, 18424000-7, 33140000-3, 42924790-3, 24455000-8, 33141620-2, Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz apteczek dla komend, powiatów, wydziałów jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego. 01.07.2021rok, godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-035-031-033/2021/AB 50411000-9; 71356100-9 Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów), wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego w wersji z drukarkami, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych 20/07/2021 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-032-059/2020-030/2021/ML 34114200-1 Zamówienie realizacyjne umowy ramowej - którego przedmiotem jest dostawa 35 sztuk samochodów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej w ramach umowy ramowej. 16.06.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-030-036-028/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV w wersji nieoznakowanej dla garnizonu dolnośląskiego współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 30.06.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-029-012-026/2021/ESzP 39294100-0, 79810000-5    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP w Polkowicach i KPP w Zgorzelcu z podziałem na części. 09.06.2021 r. godz.09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-028-004-025/2021/MA o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 39110000-6, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego (meble drewniane, meble metalowe siedziska) dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 22.06.2021 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-024-004-022/2021/IR o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 39000000-2 39110000-6 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: CZĘŚĆ 1: Meble drewniane, CZĘŚĆ 2: Siedziska, CZĘŚĆ 3: Meble metalowe dla komend/komisariatów/posterunków i innych jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego w ramach Programu Modernizacji Policji. 15.06.2021 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-022-031-020/2021/AB powyżej 139.000 euro 50411000-9; 71356100-9 Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru prędkości, wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek org. 10/06/2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-026-039-024/2021/MR 45216111-5 71221000-3 Przedmiotem postępowania jest realizacja zadania pn. Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Prochowicach przy ul. T. Kościuszki w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj 28.05.2021 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-009-055/2020/007/2021/AB powyżej 139.000 euro 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w celu realizacji umowy ramowej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia jest druga dostawa papieru w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: M-III-2310-10/2021/I z dnia 16/02/2021, M-III-2310-10/2021/II z dnia 15/02/2021 oraz M-III-2310-10/2021/III z dnia 15/02/2021. 26.03.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-025-036-023/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej wyposażonego w videorejestrator. 28.05.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-018-014/2020-014/2021/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 3 szt.) – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej. 2021.04.22 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-011-018-009/2021/KS 85100000-0 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania KMP w Legnicy. 23.04.2021 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-017-013/2019-016/2021/MA CPV 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 42 sztuk 14.04.2021 r. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-016-013/2019-015/2021/MA CPV 30231300-0 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów w ilości 52 sztuk 14.04.2021 r. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-013-030-011/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34300000-0 Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. 10.05.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-014-033-013/2021/KD o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 33761000-2, 39514200-0, 39224000-8, 39514200-0, 39800000-0, 33711900-6, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2 Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP. 19.04.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-007-009-008/2021/MR 34351100-3 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowych opon letnich do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, dwie, trzy albo na cztery części postępowania. Postępowanie podzielono na 4 części: Część 1 postępowania – sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych do pojazdów osobowych, zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1A do SWZ. Część 2 postępowania – sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych do pojazdów dostawczych, zgodna z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1B do SWZ. Część 3 postępowania – sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych do pojazdów terenowych zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1C do SWZ. Część 4 postępowania - sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych dla motocykli zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1D do SWZ 09.04.2021 r. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-006-004-004/2021/IR powyżej 139.000 euro 39000000-2 39110000-6 39111100-4 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5 Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu kwaterunkowego w ramach umowy ramowej dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego. 21.04.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-004-033-002/2021/KD 33761000-2, 39514200-0, 39224000-8, 39514200-0, 39800000-0, 33711900-6, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2 Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP. 26.03.2021 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-003-001-005/2021/MA poniżej 134000 euro 220000000-0 Dostawa druków i formularzy resortowych 25.03.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-002-055/2020-001/2021/AB 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania) Dostawa papieru w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: M-III-2310-10/2021/I z dnia 16/02/2021, M-III-2310-10/2021/II z dnia 15/02/2021 oraz M-III-2310-10/2021/III z dnia 15/02/2021 26.02.2021 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-197-029-163/2020/MR 50100000-9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. 29.01.2021 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-199-061-164/2020/IR 35113400-3 odzież ochronna i zabezpieczająca 39514100-9 ręczniki 18143000-3 akcesoria ochronne Dostawa odzieży, obuwia, dodatków ochronnych i roboczych (branżowych, BHP). 14.01.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-195-025-161/2020/ESz Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kłodzku, Lubinie, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz w Komendzie Miejskiej Policji Wałbrzychu z podziałem na części 19. Przy czym jedną część stanowi każda z osobna wymieniona KPP oraz KMP w Wałbrzychu. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-191-059-158/2020/ML powyżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 60 sztuk samochodów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej w ramach umowy ramowej. 16.02.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-194-060-160/2020/ML 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa wyposażenia kwaterunkowego dla KP Bogatynia, KP Bolków, KP Brzeg Dolny, KPP Lwówek Śląski, PP Smolec, KP Strzegom, KP Szczawno Zdrój realizowana jako pierwsze wyposażenie w ramach Programu Modernizacji Policji. 30.12.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-188-058-156/2020/AB powyżej 139.000 euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Policji woj. dolnośląskiego nr sprawy Pu-238-188-058-156/2020/AB 19.01.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-190-007-159/2020/IR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP Świdnica. 18.12.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-175-034-143/2020/MR 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP Lwówek Śląski 15.12.2020 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-166-034-138/2020/MR 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP Bolesławiec, KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP w Wołowie. 15.12.2020 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-178-012-146/2020/ML 30125100-2 Zapytanie o cenę - sukcesywne dostawy środków barwiących do urządzeń drukujących. 24.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-185-013/2019-153/2020/MA 30232110-8 Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 2 w ilości 18 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-183-013/2019-151/2020/MA 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 30 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-182-013/2019-150/2020/MA 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 2 w ilości 11 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-181-013/2019-149/2020/MA 30231300-0 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów w ilości 80 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-180-013/2019-148/2020/MA 30232110-8 Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 1 w ilości 80 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-160-055-129/2020/AB powyżej 139.000 euro Dostawa papieru w ramach umowy ramowej 22.12.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-165-032-139/2020/ESz 50118110-9 – usługi holownicze Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Kłodzku, KPP w Świdnicy 30.11.2020 godzina 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-184-005-152/2020/MA 33696500-0 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu 07.01.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-174-007-142/2020/MA 55321000-6 Zamówienie Społeczne – Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dla pracowników i policjantów KPP w Miliczu, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Górze 03.12.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-187-010-155/2020/KD 30192121-5 – długopisy kulkowe, 35121600-4 - zawieszki, 30199792-8 - kalendarze, 22462000-6 – materiały reklamowe. Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Jelenia Góra. 26.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-157-011-126/2020/MA 33168100-6 , 33111620-3 Dostawa 27 sztuk wideoendoskopów oraz 10 sztuk mierników promieniowania gamma zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy, w ramach projektu Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” nr PL/2020/PR/0085 realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 07.01.2021 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-186-041-154/2020/MR 45262700-8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remontu korytarza, wymiana stolarki drzwiowej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33. 01.12.2020 r. godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-176-010-144/2020/KD 22100000-1 – drukowane książki, broszury, ulotki; 22140000-3 – ulotki; 30192121-5 – długopisy kulkowe, 35121600-4 - zawieszki, 30199792-8 - kalendarze, 34722100-5 - balony, 37822100-7 - kredki, 35113440-5 – kamizelki odblaskowe, 18931100-5 - plecaki, 2246 Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-179-007-147/2020/IR 55321000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania przez Wykonawcę posiłków – wyżywienia całodziennego składającego się z trzech posiłków w tym jednego gorącego (lub zamiennie suchego prowiantu dla osób zatrzymanych przebywających w konwoju trwającym ponad 8 godz.) - oraz napojów do śniadania i kolacji, w dni robocze, w dni wolne od pracy i święta, dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KPP: Lubaniu, Oleśnicy, Oławie i Świdnicy. 20.11.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-173-036-140/2020/ML 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla KPP w Lubinie i PP w Jaworzynie Śląskiej realizowana w ramach pierwszego wyposażenia z Programu Modernizacji Policji. 20.11.2020 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-167-057-134/2020/MR 45216110-8 Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (dz. nr 85/2, 86/2. obręb Polkowice miasto -1 0001) 07.12.2020 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-168-012-135/2020/KD 30125100-2 Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących 13.11.2020 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-162-012-131/2020/KD 30125100-2 Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących 12.11.2020 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-163-038-132/2020/ML 30121100-4, 30191400-8, 42994230-1, 30100000-0, 30121400-7 Dostawa sprzętu biurowego w ramach pierwszego wyposażenia jednostek Policji finansowana z Programu Modernizacji Policji. 05.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-159-047-128/2020/IR 32236000-6 radiotelefony Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa systemu łączności radiowej w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego (KP Szczawno Zdrój, KP Bolków) oraz zakup sprzętu łączności radiowej w ramach pierwszego wyposażenia ( PP Smolec). 03.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-156-036-125/2020/ML 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla KP Bolków, KP Bogatynia, KP Brzeg Dolny, KPP Lwówek Śl., KPP Oleśnica, PP Smolec, KP Strzegom, KP Syców realizowana jako pierwsze wyposażenie w ramach Programu Modernizacji Policji. 30.10.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-150-053-121/2020/AB poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 Roboty budowlane – Budowa nowego Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, ul. W.Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice 04.11.2020 godz. 11:00. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-151-038-122/2020/KD 42994230-1, 30190000-7, 30191400-8 Dostawa sprzętu biurowego dla KPP Lubin. 20.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-063-034-049/2020/ML 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubaniu, KPP w Lwówku Śl., KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie, KPP w Strzelinie, KPP w Polkowicach, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śl. 16.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-149-003-120/2020/IR 39224000-8, 39800000-0, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 34928480-6, 42716200-0 Sukcesywna dostawa środków czystości dla KPP Lubin oraz dostawa pojemników do segregacji odpadów dla KMP Legnica, KPP Trzebnica i KPP Wołów 14.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-147-010-118/2020/KD 35121600-4, 30192121-5, 30199792-8, 30196100-0, 79810000-5, 37520000-9 Dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP Lubin. 14.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-143-054-114/2020/ESz 45216111-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane – KMP Jelenia Góra – przebudowa obiektu na potrzeby PdOZ oraz CBŚP 20.10.2020r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-146-004-117/2020/ML 30197630-1 Dostawa papieru i materiałów biurowych. 09.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-145-007-116/2020/IR 55321000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP Lubań, KPP Milicz, KPP Oleśnica, KPP Oława i KPP Świdnica. 08.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-137-001-110/2020/AB poniżej 139.000 euro 90910000-9 Usługa kompleksowa sprzątania w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i obiektach jednostek podległych – 7 części; 02.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-142-007-113/2020/MR 553210000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KMP Wrocław ul. Podwale 31-33 i KMP we Wrocławiu ul. Ślężna 115-119. 02.10.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-133-004-107/2020/KD 30191400-8 Dostawa niszczarek dla KPP Polkowice i KPP Środa Śląska. 28.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-135-051-108/2020/MR 45216111-5 71221000-3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych. 01.10.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-131-042-106/2020/ML powyżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu pick-up w policyjnej wersji nieoznakowanej, finansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 16.10.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-130-033-104/2020/ESz 50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym usługę mycia pojazdów służbowych w jednostce Policji: KMP Jelenia Góra, KMP w Wałbrzychu, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP Polkowicach 18.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-132-042-105/2020/ML 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu minibus w policyjnej wersji nieoznakowanej. 28.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-129-034-103/2020/ML 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP w Wołowie, KPP w Złotoryi. 22.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-119-027-093/2020/AB powyżej 139.000 euro 34351100-3 Sukcesywne dostawy nowych opon zimowych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji 20.10.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-128-007-102/2020/IR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP w Kamiennej Górze, KPP w Świdnicy i KPP w Oleśnicy. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-127-007-101/2020/IR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP w Głogowie i KPP w Lubaniu. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-122-049-096/2020/IR 44212261-6, 50330000-7 Modernizacja systemów antenowych stanowiących elementy systemów łączności radiotelefonicznej w jednostkach Policji woj. dolnośląskiego (KP Strzegom, KPP Oleśnica i PP Jaworzyna Śląska) w ramach pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach Programu Modernizacji Policji. 10.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-105-014-080/2020/MR 42962000-7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki laserowej wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym w ramach umowy ramowej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: Część 1 postępowania – dostawa urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi Część 2 postępowania - dostawa urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi Część 3 postępowania – dostawa drukarka laserowa wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi 08.10.2020 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-116-005-090/2020/MA 33696500-0 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu 02.10.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-124-018-098/2020/ESz 09135000-4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 3 części 04.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-123-017-097/2020/ESz 24311800-5 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału stałego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na części 04.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-106-016-081/2020/IR 30213100-6 Dostawa fabrycznie nowych notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem i wyposażeniem w ramach umowy ramowej. 01.10.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-121-050-095/2020/AB Przetarg KWP – Roboty budowlane – Remont dachu budynku biurowego Komendy Wojewódzkiej Policji Śnieżka 09.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-078-022-064/2020/MA 85100000-0 Całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji Jeleniej Górze (Kotlina Jeleniogórska część 1). 29.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-108-042-083/2020/ML 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu pick-up w policyjnej wersji oznakowanej. 16.09.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-107-014-082/2020/ML 30121410-0 Dostawa 50 sztuk telefaksów w ramach umowy ramowej. 17.09.2020 godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-111-007-088/2020/MR 55321000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KMP Wałbrzych 20.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-115-023-089/2020/MR 85100000-0 Zamówienie Społeczne - Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KPP w Świdnicy 21.08.2020 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-077-013/2019-063/2020/MA 30232110-8 dostawa drukarek typ 1 w ilości 75 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:35 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-076-013/2019-062/2020/MA 30232110-8 Dostawa drukarek typ 2 w ilości 29 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:15 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-075-013/2019-061/2020/MA 30200000-1 Dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 108 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380- 074-013/2019-060/2020/MA 30200000-1 Dostawa komputerów PC typ 2 w ilości 42 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:25 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-072-013/2019-058/2020/MA 30231300-0 Dostawa monitorów LCD w ilości 145 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-109-007-084/2020/IR 55321000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP: Środa Śląska, Świdnica i Oleśnica. 20.08.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-117-004-091/2020/KD 30197630-1, 30199230-1, 30197300-9, 30192130-1, 30192121-5, 22816100-4, 30199792-8 Dostawa papieru i materiałów biurowych dla BSWP. 04.09.2020 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-118-010-092/2020/KD 35113440-5, 35121600-4, 79800000-2, 30192121-5 , 30192130-1, 30199792-8 30237220-7 Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Centralnego Biura Śledczego Policji. 21.08.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-093-032-073/2020/MR 50118110-9 Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Kłodzku, KPP w Oleśnicy, KPP w Ząbkowicach Śląskich. 20.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-094-028-074/2020/ESz 34300000-0 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego 26.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-098-032-076/2020/AB 50118110-9 Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP w Legnicy, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP w Jaworze, KPP w Lubinie, KPP w Polkowicach, KPP w Złotoryi. 20.08.2020, godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-087-016-069/2020/MA 30236000-2 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 11.08.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Numer referencyjny Przedmiot zamówienia pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony