OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
PUZ-2380-118-075-118/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 5.382.000 euro Budowa budynku Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto oraz Centralnego Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w technologii modułów 3 D w trybie zaprojektuj i wybuduj 25.10.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-127-073-127/2022/MR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunków Policji w Janowicach Wielkich i w Podgórzynie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj 07.10.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-128-017-128/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39294100-0, 79810000-0 Dostawa materiałów promocyjnych realizowana w ramach projektu pt. "Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych " finansowanego z Programu "Sprawy wewnętrzne" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 29.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-125-067-125/2022/ML 71221000-3 45216111-5 45310000-3 45311000-0 45330000-9 45331000-6 45450000-6 Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj. 04.10.2022 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-110-043/2022-110/2022/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 20 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 19.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-109-043/2022-109/2022 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ I w ilości 36 sztuk – część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 19.09.2022 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-124-035-124/2022/MA poniżej 750.000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej realizowana w ramach projektu pt. "Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych" finansowany z Programu "Sprawy wewnętrzne" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 26.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-122-017-122/2022/ML 39294100-0, 79810000-5 Dostawa materiałów prewencyjnych dla CBŚP i KPP w Lubinie. 28.09.2022 r. godz.08:20 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-023-043/2022/108-2022/IR 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - Dostawa komputerów stacjonarnych typ II 16.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-023-043/2022/107-2022/IR 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - Dostawa komputerów stacjonarnych typ I 15.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-113-049-113/2022/KD 98351100-9 Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Głogowie, KPP w Górze Śl., KPP w Jaworze, KPP w Lubinie, KPP w Lubaniu, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Kłodzku, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu,    KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie,    KPP w Polkowicach, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Złotoryi. 17.10.2022r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-120-064-120/2022/ML 45000000-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń socjalnych, biurowych, korytarzy oraz węzłów sanitarnych w budynku administracyjnym przewodników psów służbowych w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, przy ul. Połbina 1. 29.09.2022 r. godz.10:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-116-076-116/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 71221000-3, 45216111-5, 45310000-3, 45311000-0, 45330000-9, 45331000-6, 45450000-6 Budowa Posterunku Policji w Męcince w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj 28.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-117-074-117/2022/ML 45314300 32562200 45314310 Modernizacja linii światłowodowych (hybrydowych) do punktów radiowych policyjnej sieci światłowodowej na terenie miasta Wrocławia. 27.09.2022 r. godz.10:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-115-004-115/2022/MR Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości do 107 m3 łącznie z podziałem na 3 części zamówienia. 20.09.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-114-003-114/2022/ML poniżej 140000 euro 24311800-5 Dostawa opału stałego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego. 20.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-112-018-112/2022/ML poniżej 140000 euro 38600000-1 Dostawa 7 sztuk lornetek noktowizyjnych w ramach realizacji Projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów / Sicherer Grenzraum fur Senioren nr PLSN.04.01.00-02-0149/19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. 21.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-096-045-096/2022/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34300000-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. 10.10.2022r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ 2380-106-061-106/2022/ESZP 35120000-1, 35125300-2, 45300000-1, Montaż systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń w budynku w KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33: 13.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-099-012-099/2022/MR 30197630-1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru A4 dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komend Miejskich i Powiatowych Policji. 29.09.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ 2380-105-023-105/2022/ESZP 85100000-0, 85121000-3    Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy 23.09.2022r. dodz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-103-035-103/2022/IR poniżej 750.000 euro 55270000-3 55120000-7 Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas 3 – dniowego szkolenia wysokościowego z użyciem śmigłowca dla 20 osób. 09.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-102-035-102/2022/MA poniżej 750.000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej realizowana w ramach projektu pt. "Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK" nr PL/2020/PR/0085 realizowany w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 14.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-104-072-104/2022/MR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunków Policji w Krośnicach w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj. 26.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-100-073-100/2022/MR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunków Policji w Janowicach Wielkich i w Podgórzynie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj. 16.09.2022 r. o godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-101-035-101/2022/KD poniżej 140000 euro 55270000-3; 55120000-7 Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” 07.09.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-097-014-097/2022/IR poniżej 140000 euro 39000000-2 39110000-6 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego część 1 Meble drewniane, część 2 Meble metalowe, część 3 Siedziska dla Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim i Posterunku Policji w Marcinowicach. 13.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-098-032-098/2022/IR poniżej 140000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KPP Bolesławiec 07.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-079-043-079/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 42962000-7 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki laserowej wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym w ramach umowy ramowej. 04.10.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-095-069-095/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45261240-9 Remont pokrycia dachu w obiekcie KWP we Wrocławiu przy ul. Granicznej 24 - hangar 09.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-080-043-080/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30213100-6 komputery przenośne Dostawa sprzętu informatycznego: laptopy (500 szt.) w ramach umowy ramowej. 22.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-092-037-092/2022/IR poniżej 140000 euro 09300000-2 Kompleksowa usługa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji wraz ze świadczeniem odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla obiektów w KMP w Jeleniej Górze, KP w Bogatyni i PP w Prochowicach. 30.08.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-085-017-085/2022/KS 39294100-0 Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. 29.08.2022r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-093-035-093/2022/KS poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu"Pomagać i chronić - policja dla mieszkańców i turystów na szlakach górskich i duktach leśnych" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002119 który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 01.09.2022r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-094-067-094/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 71221000-3, 45216111-5, 45310000-3, 45311000-0, 4530000-9, 45331000-6, 45450000-6 Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w trybie zaprojektuj i wybuduj 06.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-086-051-086/2022/KS o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50112100-4 Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Jeleniej Górze. 16.09.2022r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-083-026-083/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 851000000-0, 85147000-1 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 15.09.2022 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-089-023-089/2022/AB 85100000-0 usługi ochrony zdrowia; 85121000-3 usługi medyczne. Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych / doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, 19.08.2022 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-088-065-088/2022/AB CPV: 85100000-0 usługi ochrony zdrowia; 85121000-3 usługi medyczne. Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych / doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy 19.08.2022 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-090-019-090/2022/IR poniżej 140000 euro 18444200-5 kaski 18832000-0 obuwie specjalne 18424000-7 rękawice 18412200-2 koszulki sportowe 35811200-4 mundury policyjne 18332000-5 koszule 18234000-8 spodnie 18412000-0 odzież sportowa Dostawa wyposażenia specjalnego. 08.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-084-071-084/2022/MR poniżej 140000 euro 44421721-7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa depozytariuszy wraz z montażem – ( łącznie 2 sztuki). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załącznikach nr 1 do SWZ – min. parametry techniczne i funkcjonalne dla części 1 i części 2 zamówienia. 12.08.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-082-033-082/2022/MR poniżej 140000 euro 98310000-9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wykonywanych dla jednostek (i podległych komórek) organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego. 11.08.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-078-018-078/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 38600000-1 Dostawa 7 sztuk lornetek noktowizyjnych i 1 sztuki lornetki termowizyjnej w ramach realizacji Projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów / Sicherer Grenzraum fur Senioren nr PLSN.04.01.00-02-0149/19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. 08.08.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-076-061-076/2022/ESZP 35120000-1, 35125300-2, 45300000-1 Montaż systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń w budynku w KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 29.07.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-075-044-075/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 9132100-4 09134100-8 Sukcesywne dostawy paliw silnikowych do służbowej stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 26.07.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-073-030-073/2022/KD poniżej 140000 euro 50532000-3 Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego wraz z usługami serwisowymi dla systemów teleinformatycznych OST 112. 20.07.2022 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-069-051-069/2022/AB 50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu 08/08/2022 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-074-069-074/2022/MR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Roboty budowlane – wymiana bram hangaru w obiekcie KWP we Wrocławiu ul. Graniczna 24 (4 przęsła). 25.07.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-070-066-070/2022/ESZP 50730000-1 Wykonanie usług w zakresie przeglądów i obsługi dezynfekcji oraz naprawy klimatyzacji w pojazdach służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu/Wałbrzychu/Legnicy/Jeleniej Górze 15.07.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-072-067-072/2022/MR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj. 26.07.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-052-050-052/2022/AB 50118110-9 – usługi holownicze. Usługę przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie obszarów podległych: KMP w Jeleniej Górze, KMP w Legnicy, KMP w Wałbrzychu, KMP we Wrocławiu, KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Głogowie, KPP w Górze Śl., KPP w Jaworze, KPP w Kamiennej Górze, KPP W Kłodzku, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Lwówku Śl., KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie, KPP w Polkowicach, KPP w Strzelinie, KPP w Świdnicy, KPP w Środzie Śl., KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Zgorzelcu i KPP w Złotoryi; 2022-08-09 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-059-053-059/2022/AB 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej. 71356100-9 Usługi kontroli technicznej Obsługa serwisowa wraz z wzorcowaniem urządzeń stacjonarnych oraz przenośnych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów), wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego w wersji z drukarkami, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i podległych jej jednostek organizacyjnych 2022-08-08 godz.09:50 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-064-040-064/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 33696300-8 odczynniki chemiczne Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu 17.08.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-067-062-067/2022/ML 45000000-7; 45111300-1 Wykonanie robót budowlanych realizowane w trybie zaprojektuj i rozbierz, tj. opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku garażowego oznaczonego lit. C przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac rozbiórkowych do właściwego organu oraz wykonanie rozbiórki z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki. 15.07.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-063-059-063/2022/KD poniżej 140000 euro 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podległych jej komisariatów wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji KGP w Warszawie. 05.07.2022 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-056-049-056/2022/KS o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 98351100-9 Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Głogowie, KPP w Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu, KPP w Oławie, KPP w Polkowicach, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Trzebnicy, KPP w Ząbkowicach Śląskich i KPP w Złotoryi. 21.07.2022r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-060-053-060/2022/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej 71356100-9 Usługi kontroli technicznej. Obsługa serwisowa, w tym kalibracja i legalizacja, urządzeń do pomiaru prędkości wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, numer referencyjny postępowania PUZ-2380-060-053-060/2022/AB. 01.07.2022 r. godz.09:50 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-055-029/2021-055/2022/AB 30232110-8 Drukarki laserowe. Realizacja umowy ramowej – Dostawa drukarek monochromatycznych typu 1 w ilości 24 szt. 13.06.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-051-050-051/2022/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50118110-9 – usługi holownicze Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy. 13.07.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-050-033-050/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 98310000-9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wykonywanych dla jednostek (i podległych komórek) organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego. 11.07.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-049-051-049/2022/KS 50112100-4 Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Legnicy lub Punkt Obsługi Technicznej w Zgorzelcu 01.07.2022r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-048-044-048/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 09132100-4; 09134100-8 Sukcesywne dostawy paliw silnikowych do służbowej stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 24.06.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-042-053-042/2022/AB 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej. 71356100-9 Usługi kontroli technicznej Obsługa serwisowa, w tym kalibracja i legalizacja, urządzeń do pomiaru prędkości wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, numer referencyjny postępowania PUZ-2380-042-053-042/2022/AB. 23.06.2022 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-045-043-045/2022/KS 30237200-1, 30232000-4, 30237230-0, 30234000-8, 31214100-0, 30230000-0, 30233150-7, 30236110-6, 30237460-1, 31224400-0, 31224000-0, 31224810-3, 30237000-9, 31440000-2, 31224100-3 Zakup i dostawa akcesoriów oraz wyposażenia informatycznego 21.06.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-046-035-046/2022/KS poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko-czeskim” 31.05.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-037-029/2021-039/2022/AB 30232110-8 Drukarki laserowe. Realizacja umowy ramowej – Dostawa drukarek monochromatycznych typu 1 w ilości 18 szt. 10.05.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-044-035-044/2022/KD poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” 19.05.2022 godz. 9.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-039-046-038/2022/KS. o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 34351100-3 Dostawa nowych opon letnich do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji 02.06.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-040-031-040/2022/KD 50112300-6 – Mycie samochodów i podobne usługi. Usługi mycia pojazdów służbowych na terenie jednostek województwa dolnośląskiego. 12.05.2022 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ 2380-033-043-033/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30231300-0 Monitory ekranowe Dostawa monitorów komputerowych w ramach umowy ramowej 16.05.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-034-022-034/2022/KS o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. 26.04.2022 r. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-028-053-028/2022/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej. 71356100-9 Usługi kontroli technicznej. Obsługa serwisowa, adiustacja i wzorcowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkotest AlcoSensor IV w ilości 353 kompletów w wersji z drukarkami oraz w wersji bez drukarek, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych 2022-04-29 godz. 10:00. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-027-051-024/2022/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Wałbrzychu, numer referencyjny postępowania PUZ-2380-027-051-024/2022/AB. 2022-04-29 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-029-057-029/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Remont parkingu na terenie KPP Głogów – część parkingu dla pojazdów prywatnych (cywilnych) 13.04.2022 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-006-051-006/2022/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50110000-9 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi). Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu. 21.04.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-016-051-017/2022/KS. o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 50112100-4 Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Legnicy lub Punkt Obsługi Technicznej w Zgorzelcu 21.04.2022r godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-026-022-027/2022/KS o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. 29.03.2022r godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-025-021-026/2022/KS o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 85100000-0, 85121000-3. Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku - Nowa Ruda. 29.03.2022r godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-022-056-022/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45262700-8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remont korytarzy, remont sanitariatów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki drzwiowej i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33. 29.03.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2830-012-042-013/2022/ESZP 30125100-2, 31024000-4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sukcesywna) środków barwiących do urządzeń drukujących 08.04.2022 godz: 12:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-013-042-012/2022/ESZP 30125100-2, 31024000-4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sukcesywna) środków barwiących do urządzeń drukujących 08.04.2022 godz: 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-011-016-011/2022/AB poniżej 140000 euro 33696300-8 odczynniki chemiczne Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania DNA z kartą FTA. 25-02-2022 godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-010-011-010/2022/MR 22000000-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków i formularzy służbowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego. 21.02.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-005-001-005/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku garażowego „C” na terenie bazy Policji KWP we Wrocławiu 24.02.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-003-010-003/2022/KS poniżej 140000 euro 09131100-7 SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I WYDAWANIE PALIWA LOTNICZEGO JEST A-1 DO STATKU POWIETRZNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCLAWIU NA TERENIE LOTNISKA WROCŁAW-STRACHOWICE 08.02.2022 GODZINA 09.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-146-063-144/2021/AB poniżej 139.000 euro CPV: 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania). Sukcesywne dostawy papieru dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komend Miejskich i Powiatowych Policji. 2021-01-05 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-145-065-143/2021/KS 98351100-9 Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KMP w Legnicy, KPP w Lwówku Śl., KPP w Oleśnicy, KPP w Strzelinie, KPP w Środzie Śl., KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Polkowicach i KPP w Kłodzku 11.01.2022 r godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-139-020-138/2021/KD poniżej 139.000 euro 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-136-060-136/2021/KD 48300000-1 Zakup i dostawa komputerowego oprogramowania biurowego z pakietem aplikacji biurowych 26.11.2021 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-137-012-135/2021/AB poniżej 139.000 euro 22462000-6 – materiały reklamowe, 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 22000000-0 - Druki i produkty podobne, 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki, 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe, 30192000-1 Wyroby biurowe, 30192100- Wykonanie i dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 25-11-2021 godz. 09:45 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-133-057-131/2021/AB poniżej 139.000 euro 09121000-7 – gaz ziemny; 65210000-8 – przesył paliwa gazowego Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 25.11.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-131-021-129/2021/KD poniżej 139.000 euro 50118110-9 – usługi holownicze Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy na terenie podległym: KMP w Jeleniej Górze, KPP Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu, KPP w Wołowie i KPP w Złotoryi. 19.11.2021 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-128-020-126/2021/KD o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 85100000-0, 85121000-3    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. 04.11.2021 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-125-059-124/2021/ESZP 45400000-1, 45216111-5, 45310000-3, 45330000-9 Remont pomieszczenia dyżurki, toalety dla niepełnosprawnych na poziomie parteru oraz toalety męskiej na poziomie II piętra w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 05.11.2021 godz.: 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-121-041-118/2021/AB 32429000-6 sprzęt sieci teleinformatycznej Zakup i dostawa urządzeń systemów telefonii IP (telefonów, licencji do telefonów i pakietów serwisowych do zaoferowanych urządzeń), dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego (KPP Bolesławiec, KP Jelcz Laskowice, PP Prochowice, PDOZ Jelenia Góra, CBŚP Jelenia Góra) stanowiących ich pierwsze wyposażenie, oraz w ramach realizacji zadań militarno – obronnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 29/10/2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-118-012-116/2021/ESZP 39294100-0 79810000-5 35113440-5 30192121-5 30199792-8 35121600-4 22462000-6 Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP w Jeleniej Górze i KPP Lubin z podziałem na części. 22.10.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-120-041-119/2021/ESZP 32420000-3 Zakup cyfrowych urządzeń teletransmisyjnych w ramach realizacji zadań militarno – obronnych KWP we Wrocławiu 21.10.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-116-014-114/2021/KS CPV 90910000-9 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania dla BSWP, KMP Wałbrzych II KP SOS KWP, Komisariat Kolejowy KWP, KMP Jelenia Góra: KP Karpacz Podgórzyn i KP Kowary-Mysłakowice, KMP Wałbrzych PDOZ. 21.10.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-117-006-115/2021/KD poniżej 139.000 euro 48900000-7, 30211000-1, 30213100-6, 30237000-9, 30231300-0 Zakup stanowiska do kryminalnej analizy oraz obróbki zapisów wideo dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, w ramach projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów”. 21.10.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-114-056-112/2021/ESZP 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze (Kowary) i Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 12.10.2021 r godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-102-007-099/2021/AB poniżej 139.000 euro 224311800-5 węgiel Sukcesywne dostawy opału stałego do celów grzewczych do kotłowni obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego w sezonie grzewczym 2021/2022 z podziałem na 12 części zamówienia. 05.10.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-101-008-100/2021/AB poniżej 139.000 euro 09135000-4 – Oleje opałowe Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 3 części zamówienia 01.10.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-085-051-094/2021/AB powyżej 139.000 euro 34351100-3 – Opony do pojazdów silnikowych Sukcesywne dostawy nowych opon zimowych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji 11.10.2021 godz. 10:20 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-077-029-075/2021/AB o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 30231300-0 Monitory ekranowe Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - monitorów komputerowych dla jednostek Policji Dolnego Śląska; sprawa nr Pu-2380-077-029-075/2021/AB. 10.09.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-075-012-073/2021/AB poniżej 139.000 euro 22462000-6 – materiały reklamowe, 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 22000000-0 - Druki i produkty podobne, 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki, 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe, 30192000-1 Wyroby biurowe, 30192100- Wykonanie i dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu 30.08.2021 r. godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-049-055/2020-047/2021/AB 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w celu realizacji umowy ramowej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia jest trzecia dostawa papieru w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: M-III-2310-10/2021/I z dnia 16/02/2021, M-III-2310-10/2021/II z dnia 15/02/2021 oraz M-III-2310-10/2021/III z dnia 15/02/2021; nr referencyjny Pu-2380-049-055/2020-047/2021/AB 19/07/2021 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-054-021-054/2021/ESZP 50118110-9    Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t DMC zabezpieczonych przez Policję    do celów procesowych na terenie podległym KMP w Jeleniej Górze, KMP w Wałbrzychu, KMP w Legnicy, KPP w Głogowie, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Miliczu, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie i KPP w Złotoryi oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy. 24.08.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-059-015-056/2021/ESZP 50313000-2 Serwisowanie kserokopiarek 27.07.2021 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-048-029-046/2021/ESZP 30232110-8    Dostawa drukarek monochromatycznych A4- typ 1 (400 szt.) oraz typ 2 (200szt.) w ramach umowy ramowej 23.08.2021 godz:09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-043-022-040/2021/AB poniżej 139.000 euro 50112300-6 – Mycie samochodów i podobne usługi. Usługa mycia pojazdów służbowych Policji: KPP w Dzierżoniowie, KPP w Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, KPP w Świdnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śląskich 19.07.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-038-040-035/2021/ESZP 30121100-4, 30191400-8, 42994230-1, 30100000-0, 30121400-7 Dostawa sprzętu techniki biurowej dla KPP Bolesławiec, KMP Jelenia Góra PDOZ, KMP Jelenia Góra CBŚP, KP Jelcz Laskowice, PP Prochowice, KMP Wrocław (FWP) oraz KPP Zgorzelec ( FWP) 30.06.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-035-031-033/2021/AB 50411000-9; 71356100-9 Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów), wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego w wersji z drukarkami, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych 20/07/2021 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PU 2380-034-038-032/2021/ESzP 32562200-2, 45314300-4, 45314310-7    Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii światłowodowej w relacji KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 – KP Fabryczna przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu 29.06.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-020-032-018/2021/ESZP 50112100-4    Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji – zleconych przez Stację Obsługi pojazdów we Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze 08.07.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-029-012-026/2021/ESzP 39294100-0, 79810000-5    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP w Polkowicach i KPP w Zgorzelcu z podziałem na części. 09.06.2021 r. godz.09.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-022-031-020/2021/AB powyżej 139.000 euro 50411000-9; 71356100-9 Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru prędkości, wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek org. 10/06/2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-019-031-017/2021/AB powyżej 139.000 euro 50411000-9; 71356100-9 Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego w wersji z drukarkami dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych; numer postępowania Pu-2380-019-031-017/2021/AB. 27-05-2021 godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-012-035-010/2021/ESzP 85100000-0, 85121000-3    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podległych jej komisariatów i wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji KGP w Warszawie. 27.04.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-015-037-012/2021/AB poniżej 139.000 euro 33696300-8 odczynniki chemiczne Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania DNA z kartą FTA 21.04.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-005-031-003/2021/AB powyżej 139.000 euro 50411000-9; 71356100-9 Obsługa serwisowa, adiustacja i wzorcowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkotest Alco-Sensor IV w ilości 338 kompletów w wersji z drukarkami oraz w wersji bez drukarek, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych 30.04.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-196-028-162/2020/AB powyżej 139.000 euro 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Dostawa fabrycznie nowych akcesoriów do samochodów służbowych garnizonu dolnośląskiego policji 04.02.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-195-025-161/2020/ESz Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kłodzku, Lubinie, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz w Komendzie Miejskiej Policji Wałbrzychu z podziałem na części 19. Przy czym jedną część stanowi każda z osobna wymieniona KPP oraz KMP w Wałbrzychu. 05.01.2021 godz:11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-189-028-157/2020/ESz. powyżej 139.000 euro 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego. 13.01.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-169-028-136/2020/ESz. : 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego. 21.12.2020 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-153-025-123/2020/ESz 79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi, w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu z podziałem na części 24. Przy czym jedną część stanowi każda z osobna wymieniona KPP oraz KMP w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu. 03.11.2020 godzina 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-136-030-109/2020/ESz. powyżej 139.000 euro 34114200-1 Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji – zleconych przez KPP w Zgorzelcu 26.10.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony