Zakup pojazdów hybrydowych, pojazdów elektrycznych i dwóch pojazdów Ekip Technik Drogowej i Ekologii dla Garnizonu Dolnośląskiego

Data publikacji 29.12.2022

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawiający zielone drzewo w okręgu

W dniu 8 kwietnia 2022 roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę o dofinansowanie zadania pt. „Zakup  pojazdów hybrydowych, pojazdów elektrycznych i dwóch pojazdów Ekip Techniki Drogowej i Ekologii dla Garnizonu Dolnośląskiego”.

Projekt został zakwalifikowany do realizacji w 2022r. 

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie

Celem projektu jest:

  • zmniejszenia emisji spalin do atmosfery a przez to podniesienie poziomu czystości powietrza.

Realizacja projektu:

W ramach zadania  zakupiono 17 pojazdów z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej, 5 pojazdów  z napędem elektrycznym w policyjnej wersji nieoznakowanej, 5 systemów ładowania pojazdów oraz 2 pojazdy Ekip Techniki Drogowej i Ekologii dla Garnizonu Dolnośląskiego. Zakup wspomnianego sprzętu umożliwi realizację zadań dotyczących prewencji tj. wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie badania spalin w trakcie kontroli drogowej. Realizowane w warunkach drogowych zadania będą miały na celu eliminowanie z ruchu pojazdów niespełniających norm ekologicznych oraz będących w nienależytym stanie technicznym. Działania te przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na: poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji CO2 w ilości około 44,377 Mg/rok. Uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego zaplanowano w okresie od 01-01-2023r. Do 31-12-2025r.

Wartość całego projektu to: 4 388 424,75 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 2 194 212,37 złotych.


Link do strony Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: www.wfosigw.wroclaw.pl

Powrót na górę strony