Warto zobaczyć

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Data publikacji 25.04.2023

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu
REGON 525077973

 

Zaprasza interesantów
w godzinach od 10.00 do 13.30, pok. nr 7
tel. +48 47 87 142 82


Rachunek MKZP przy KWP we Wrocławiu:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział we Wrocławiu
20 1130 1033 0018 8157 4220 0001

Dokumenty do pobrania:

 • STATUT Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Deklaracja przystąpienia do MKZP przy KWP we Wrocławiu (załącznik nr 1 do Statutu) (pdf) (doc)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych członka MKZP przy KWP we Wrocławiu (załącznik nr 2 do Statutu) (pdf) (doc)
 • Rezygnacja z członkostwa w MKZP przy KWP we Wrocławiu (załącznik nr 3 do Statutu) (pdf) (doc)
 • Zobowiązanie o pozostaniu w MKZP przy KWP we Wrocławiu dotyczy członków przechodzących na emeryturę (załącznik nr 4 do Statutu) (pdf) (doc)
 • Wystąpienie o zmianę wysokości składki miesięcznej MKZP przy KWP we Wrocławiu (załącznik nr 5 do Statutu) (pdf) (doc)
 • Zawieszenie spłaty (załącznik nr 6 do Statutu) (pdf) (doc)
 • Spłata zadłużenia z wkładów (załącznik nr 7 do Statutu) (pdf) (doc)
 • Raport o przydzielenie pożyczki uzupełniającej (załącznik nr 8 do Statutu) (pdf) (doc)
 • Wniosek o udzielenie pożyczki - druk dwustronny (załącznik nr 9 do Statutu) (pdf) (doc)
 • Umowa pożyczki (załącznik nr 10 do Statutu) (pdf) (doc)
 • Wskazówki dotyczące wypełnienia umowy (pdf)

Konkurs na logo

 

Powrót na górę strony