Zostań jednym z nas! - Służba w Policji - Policja Dolnośląska

Służba w Policji

Zostań jednym z nas!

Data publikacji 02.05.2023

Policjanci


Nowość!

Oferta studiów I stopnia o profilu praktycznym w roku akademickim 2023/2024 na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Oświadczenie o chęci przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku nauka o Policji realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, w roku akademickim 2023/2024.

 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego. Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać  dokumenty aplikacyjne osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Wydziale Doboru i Szkolenia, ul. Połbina 1 we Wrocławiu oraz w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie Dolnego Ślaska.

Zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej będą odbywać się zgodnie z poniższym grafikiem:

- Szkoła Tenisa "AS" przy ul. Kozanowskiej 69 we Wrocławiu

wtorek 11.30-13.00

piątek 12.30-14.00


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Poglądowa siatka płac policjanów województwa dolnośląskiego
STANOWISKO/
WYNAGRODZENIE

 

Policjant

Grupa 2

Grupa zaszeregowania
płaca brutto

5820 złotych
Wynagrodzenie netto 4930 złotych
 

Wynagrodzenie
do 26 roku życia netto

 

5300 złotych
 

 


PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np.: z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.


SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 31 marca 2023 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (orygninał do wglądu);

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w:

Dokumenty można składać w dowolnym terminie, w dni robocze.


Na zdjęciach policjaci podczas pracy


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGOW STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2023 r., poz. 606).INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:


Policyjne radiowozy w rzędzie wraz z stojącymi przy nich kierowcami - policjantami


NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2023 r. Komendant Główny określił następujące terminy przyjęć:

 • 27 lutego 2023 r.
 • 5 maja 2023 r.
 • 3 lipca 2023 r.
 • 23 sierpnia 2023 r.
 • 18 września 2023 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 27 października 2023 r.
 • 28 grudnia 2023 r.

2022 r. Komendant Główny określił następujące terminy przyjęć:   

 • 11 stycznia 2022 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 4 luty 2022 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 7 marca 2022 r.
 • 27 kwietnia 2022 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 13 maja 2022 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 14 czerwca 2022 r.
 • 2 sierpnia 2022 r.
 • 19 września 2022 r.
 • 24 października 2022 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 29 grudnia 2022 r.

   

          Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji każdorazowo stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie dolnośląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

 


 


Opis filmu: Film promujący policję, prezentujący policjantów w trakcie rożnych czynności służbowych

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.37 MB)

Powrót na górę strony