Praca na stanowiskach cywilnych - Policja Dolnośląska

Praca na stanowiskach cywilnych

Praca na stanowiskach cywilnych

Data publikacji 21.07.2020

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne.

Wydział Kadr realizuje zadania w zakresie polityki kadrowej Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu przez:

  1. Prowadzenie naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
  2. Prowadzenie naboru pracowniów niebędących członkami korpusu służby cywilnej na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi.

Informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej znajdą Państwo:

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce nabory. Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowychi daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

Więcej informacji w zakresie naboru na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi można uzyskać pod numerami telefonów:

  • 47 87 134 50
  • 47 87 148 15
  • 47 87 148 24

Przepisy prawne:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 t.j.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. 2021 poz. 797)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzedach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r. poz. 134 ze zm.)
Powrót na górę strony