Bezpieczne Wakacje/Ferie - Żyj bezpiecznie - Policja Dolnośląska

Żyj bezpiecznie

Bezpieczne Wakacje/Ferie

Data publikacji 05.08.2020

Każdy czas wolny od szkoły to dla dzieci wyjątkowy czas, związany z radosnymi wydarzeniami. Aby jednak ten czas był bezpieczny należy przestrzegać zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemności. Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu od lat prowadzi akcje, kampanie i programy skierowane na bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz dorosłych podczas ich wypoczynku.

  • "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" - Ogólnopolska akcja edukacyjna poświęcona bezpieczeństwu osób w wodzie i nad wodą. 

Komendy Miejskie/Powiatowe woj. dolnośląskiego, w okresie wakacji przeprowadzają na swoim terenie plenerowe spotkania z dziećmi i młodzieżą - informując o sposobach bezpiecznego zachowania w trakcie sezonu wakacyjnego, szczególnie podczas wypoczynku w wodzie i nad wodą oraz w górach. 

Wakacje, piękna, słoneczna pogoda, a także sezon urlopowy zachęca wszystkich do spędzania czasu wolnego w szczególności nad wodą. Policjanci podczas spotkań z wypoczywającymi na wakacjach omawiają zasady dotyczące bezpieczeństwa w trakcie wakacji. W ramach kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” mundurowi przypominają jak ważne jest przestrzeganie regulaminu kąpielisk i miejsc wypoczynku. Policjanci zwracają  szczególną uwagę na to by dzieci przy każdorazowym wejściu i wyjściu z wody zgłaszali ten fakt rodzicom bądź też opiekunom. Pozwala to na ciągłe i bezpieczne lokalizowanie swojej pociechy na często zatłoczonych rejonach wodnych. 


 

Razem Bezpieczniej" - Ogólnopolski Program Profilaktyczny im. Władysława Stasiaka

Kiedy Władysław Stasiak konstruował "Razem Bezpieczniej", mało kto był przekonany, że rządowy program, koordynowany centralnie przez ministerstwo jest w stanie poruszyć, pobudzić i uaktywnić społeczności lokalne, zintegrować różne podmioty, instytucje, a także samych mieszkańców małych miejscowości, dla rozpowszechniania bezpiecznych postaw i zachowań wśród mieszkańców. Program „Razem bezpieczniej” z założenia i w praktyce jest kierowany do społeczności lokalnych, które wiedzą najlepiej z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. To społeczności lokalne zdają sobie sprawę jaka tematyka profilaktyczno – edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest najbardziej potrzebna i właściwa.
Głównym zadaniem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,  szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Dotyczą one działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej, do których należą działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne.
Działania profilaktyczne, tak jak oddziaływania wychowawcze mają za zadanie tu i teraz przekazać wiedzę, umiejętności, doświadczenia, ostrzec, pokazać, wyczulić, uświadomić, a na koniec ukształtować, uformować.

"DRUGSTOP" - Międzynarodowy Projekt współpracy jednostek w zakresie walki z przestępczością narokotykową. 

Celem projektu jest:

zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie przygranicznym,

  • podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej,
  • przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

"BEZPIECZNA WODA" - Ogólnopolska Kampania Ministerstwa  Rozwoju dotycząca zimowej akcji informacyjno-edukacyjnej, której celem jest uwrażliwienie nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji, ratowników oraz rodziców na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne.

Materiały edukacyjno-informacyjne tej Kampanii służą, jako pomoc dydaktyczna w trakcie zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji (Komend Wojewódzkich Policji), Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

 

 WAŻNE TELEFONY dla Bezpiecznych Wakacji/Bezpiecznych Ferii

112 - Europejski Numer Alarmowy 

998 - Straż Pożarna


Telefony ratunkowe:

  • WOPR - 601 100 100
  • TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 444
  • GOPR - 985 / 601 100 300

 

 

 

 

 

 

 


 

Powrót na górę strony