Terroryzm - Żyj bezpiecznie - Policja Dolnośląska

Żyj bezpiecznie

Terroryzm

Data publikacji 16.06.2020

Wydarzenia z ostatnich kilku lat pokazują, że nie ma kraju wolnego od zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Terroryzm stanowi obecnie jedno z największych wyzwań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zarówno z perspektywy światowej, jak również lokalnej. Wprawdzie Polska nie była dotychczas bezpośrednim celem ataku terrorystycznego, jednak niebezpieczeństwo takie może wystąpić w związku z zaangażowaniem naszego kraju w działania społeczności międzynarodowej, ukierunkowane na przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu.

Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu wdrożył Koncepcję "Alfa" - w ramach której trwa edukacja dzieci, młodzieży oraz kadry pedagogicznej w zakresie zachowania się w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej, ale głównie szkolenie dzieci i młodzieży nt. prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie wiedzy ogółu mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Z informacjami na ten temat Policja dolnośląska chce dotrzeć do studentów, osób starszych (spotkania, prelekcje), a także do wszystkich mieszkańców (poprzez informacje medialne, plakaty, ulotki, informacje na banerach reklamowych, tablicach informacyjnych/reklamowych w środkach komunikacji zbiorowej itp.)

Program „ALFA” nawiązuje do pierwszego z czterech międzynarodowych stopni alarmowych wprowadzanych w zależności od skali i rodzaju zagrożenia terrorystycznego.

CELE PROGRAMU

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym
 • i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
 • i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

KONCEPCJA "ALFA" ZAKŁADA:

 • Edukację kadry pedagogicznej w zakresie zachowania się w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej oraz prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
 • Edukację dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
 • Edukację seniorów.
 • Edukację studentów.

PROJEKT SFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ PZU.

Pliki do pobrania

 • Plansza dla dzieci
  375.02 KB
  Plakat przedstawia rysunek graficzny dla dzieci. Na środku plakatu stoi Lew w umundurowaniu policjanta, który pokazuje dzieciom symbolicznie - proszę być cicho, przykładając palec do twarzy oraz drugą ręką miejsce ukrycia się. Na drugim planie widać czerwony samochód i dwójkę dzieci, które kucają tuż przy aucie. W dalszej części obrazka widać postać posiadającą w ręku niebezpieczny przedmiot. Jest on namalowany w ciemnych barwach mającą symbolizować złą osobę.
 • Plansza dla młodzieży
  639.88 KB
  Na planszy widać napis: Bądź uważny oraz 4 warianty graficzne z których pierwszy ma napis: - Uciekaj drugi: - Ukryj się, trzeci: Nie stawiaj oporu, czwarty: Nie dotykaj, Pierwszym wariant graficzny - Uciekaj zawiera dwa rysunki, w pierwszym widnieje napis: uciekaj od niebezpieczeństwa, widoczne są postacie uciekające, w drugim osoba chowające się w miejscu niedostępnym oraz napis: Schowaj się, Padnij na ziemię. Drugi wariant zawiera 2 elementy graficzne z których pierwszy przedstawia kobietę chowającą się oraz napis; Znajdź bezpieczne miejsce z dala od okien i drzwi, drugi rysunek przedstawia sprzęt elektroniczny oraz napis: wycisz dźwięk w urządzeniach elektronicznych. Trzeci wariant: Nie stawiaj oporu, przedstawia na pierwszym planie zamaskowaną osobę, a na drugim planie postronne osoby pod rysunkiem widnieje napis: nie zgrywaj bohatera, zachowaj spokój, stosuj się do poleceń, drugi rysunek w tym wariancie przedstawia na pierwszym planie osoby zamaskowane z bronią z tyłu postronne osoby oraz napis, unikaj kontaktu wzrokowego z napastnikiem, zawsze pytaj o pozwolenie wykonania czynności. Ostatni wariant: Nie dotykaj, przedstawia bagaż - torbę podróżną oraz napis, Nie otwieraj, Nie podnoś, Nie zaglądaj, drugi z rysunków przedstawia grupę osób, z których jedna rozmawia przez telefon oraz napis, Powiadom odpowiednie służby oraz inne osoby o niebezpieczeństwie.
Powrót na górę strony