Handel ludźmi - Żyj bezpiecznie - Policja Dolnośląska

Żyj bezpiecznie

Handel ludźmi

Data publikacji 16.06.2020

Handel ludźmi to przestępstwo definiowane jest aktulanie w polskim prawie jako:

werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

  • przemocy lub groźby bezprawnej
  • uprowadzenia
  • podstępu
  • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania
  • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności
  • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub jej obietnicy osobie sprawującej opiekę albo nadzór nad inną osobą

w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym,

w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w wyżej wymienionych odnośnikach.

Zgodnie z artykułem 189a kodeksu karnego handel ludźmi jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Co zatem powinno nas zaniepokoić?

Uważaj na osoby wzbudzające szczególne zaufanie i zapewniające natychmiastową pomoc... mogą Cię SPRZEDAĆ !

Uważaj na strony internetowe, ogłoszenia i reklamy - Propozycja interesującej pracy, atrakcyjnego związku, ciekawego wyjazdu turystycznego, nauki języka, zdobycia wykształcenia, może okazać się PUŁAPKĄ !

Nawet, jeżeli wcześniej zgodziłaś/eś się na dany rodzaj pracy, wiedziałaś/eś, że będziesz pracować w seks-biznesie, pracujesz na czarno, lub przebywasz w nowym kraju nielegalnie, to nikt nie ma prawa Cię wykorzystywać. Jeżeli twojemu zdrowiu lub życiu zagraża niebezpieczeństwo, jesteś ofiarą szantażu lub gróźb – nie czekaj! Natychmiast skontaktuj się z policją, odpowiednią organizacją lub polskim konsulatem i opowiedz swoją historię.

Gdzie szukać pomocy?

Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

www.kcik.pl

E-mail:info@kcik.pl

Telefon: 22 628 01 2028 01 20

La Strada – Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu

​www.strada.org.pl

E-mail:strada@strada.org.pl

Telefon zaufania 22 628 99 99 (pomoc, porady)

Fundacja Dzieci Niczyje

www.fdn.pl

E-mail:fdn@fdn.pl

tel. 22 616 02 68

ITAKA- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

​www.zaginieni.pl

E-mail: biuro@zaginieni.pl

NUMERY 24 H LINII WSPARCIA:

801 24 70 70 – z numerów stacjonarnych Orange Polska opłata jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy z każdego miejsca w Polsce

22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce

00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy

+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego

Wydział do walki z Handlem Ludźmi

Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji

tel. +48 664 974 934

E-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl

Kontakt

telefon: (+48 22) 628 01 20

Powrót na górę strony