Handel ludźmi - Żyj bezpiecznie - Policja Dolnośląska

Żyj bezpiecznie

Handel ludźmi

Data publikacji 27.03.2024

Handel ludźmi to przestępstwo definiowane jest aktualnie w polskim prawie jako:
werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
    • przemocy lub groźby bezprawnej
    • uprowadzenia
    • podstępu
    • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania
    • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności
    • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub jej obietnicy osobie sprawującej opiekę albo nadzór nad inną osobą
w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym,
w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w wyżej wymienionych odnośnikach.

Zgodnie z artykułem 189a kodeksu karnego handel ludźmi jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Co zatem powinno nas zaniepokoić?
Uważaj na osoby wzbudzające szczególne zaufanie i zapewniające natychmiastową pomoc... mogą Cię SPRZEDAĆ !
Uważaj na strony internetowe, ogłoszenia i reklamy - propozycja interesującej pracy, atrakcyjnego związku, ciekawego wyjazdu turystycznego, nauki języka, zdobycia wykształcenia, może okazać się PUŁAPKĄ !
Nawet, jeżeli wcześniej zgodziłaś/eś się na dany rodzaj pracy, wiedziałaś/eś, że będziesz pracować w seks-biznesie, pracujesz na czarno, lub przebywasz w nowym kraju nielegalnie, to nikt nie ma prawa Cię wykorzystywać. Jeżeli twojemu zdrowiu lub życiu zagraża niebezpieczeństwo, jesteś ofiarą szantażu lub gróźb – nie czekaj! Natychmiast skontaktuj się z policją, odpowiednią organizacją lub polskim konsulatem i opowiedz swoją historię.

Gdzie szukać pomocy?

Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
E-mail: info@kcik.pl
Telefon: + 48 22 628 01 20

La Strada – Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu
E-mail:strada@strada.org.pl
Telefon zaufania + 48 22 628 99 99 (pomoc, porady)

Fundacja Czas Wolności
E-mail: biuro@czaswolnosci.pl
Telefon: 515192292

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
E-mail: biuro@fdds.pl
Telefon:  22 616 02 68

Fundacja ITAKA 
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
E-mail: biuro@zaginieni.pl
Telefon: + 48 22 654 70 70

Wydział do walki z Handlem Ludźmi
Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji
E-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl
Telefon:  +48 664 974 934

Powrót na górę strony