Stalking - Żyj bezpiecznie - Policja Dolnośląska

Żyj bezpiecznie

Stalking

Data publikacji 28.03.2024

Przestępstwo stalkingu uregulowane jest w art. 190a Kodeksu karnego. Stalking polega na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej oraz wzbudzaniu u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia albo też istotnego naruszania jej prywatności.

Artykuł 190a kodeksu karnego
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, przez co wyrządza jej szkodę majątkową lub osobistą.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Co możesz zrobić, kiedy ktoś Cię nęka:
    • Przede wszystkim należy wyraźnie oświadczyć, że nie życzysz sobie jego działań: żądasz zaniechania wysyłania sms-ów, prezentów, nachodzenia Cię w pracy, przysyłania listów.
    • Udokumentuj zachowanie sprawcy, np. zachowując treść e-maila, w którym wzywasz do zaprzestania nękania. Warto gromadzić dane na temat niechcianych działań stalkera.
    • Jeśli agresor niszczy Twoje mienie, dokumentuj te działania (na przykład fotograficznie)
i gromadź rachunki, by można było prawidłowo ocenić wielkość strat.

Co możesz zrobić, kiedy stałeś się ofiarą stalkingu:

    • Jeśli znajdujesz się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer 112.
Pamiętaj, że ignorowanie takiego zachowania może spowodować jeszcze większe zagrożenie.
    • Poinformuj policję o swoich obawach.  Złóż zawiadomienie wraz z wnioskiem o ściganie. Zawiadomienie o przestępstwie można złożyć również bezpośrednio w prokuraturze.
    • Jednocześnie skorzystaj z pomocy biura detektywistycznego, porad prawnika, a także wsparcia psychologa. Pamiętaj, że stalker może doprowadzić Cię do prób samobójczych.

 

 

 

Powrót na górę strony