Udzielanie informacji

Dostęp do informacji publicznej/informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania

Data publikacji 20.07.2020

W celu uzyskania informacji publicznej lub informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, która nie została opublikowana na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, prosimy o przesłanie wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o udostępnienie informacji publicznej/informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania na adres:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Wydział Prezydialny
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Wnioski o dostęp do informacji publicznej/informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania można także składać w wersji elektronicznej:

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz udostępniania informacji publicznej lub informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania znajdują się w BIP KWP we Wrocławiu w zakładce Dostęp do informacji publicznej i Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Powrót na górę strony