Udzielanie informacji

Realizacja badań opinii w Policji

Data publikacji 22.07.2020

W przypadku chęci przeprowadzenia badań opinii proszę o zapoznanie się z Procedurą postępowania z wnioskami o zgodę na realizację badań opinii w Policji zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Policji i wypełnienie załączonego wniosku o zgodę na realizację badania opinii w Policji.

Powrót na górę strony