Postępowania administracyjne

Odbiory z magazynów broni

Data publikacji 02.07.2020

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji,  spełnienie wymagań technicznych magazynu i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji stwierdza protokołem funkcjonariusz Policji upoważniony przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

Magazyn broni powinien:

 1. stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, w miarę możliwości na piętrze, którego usytuowanie utrudnia możliwość włamania,
 2. być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy,
 3. posiadać specjalne zabezpieczenie, w szczególności:

DRZWI:

 • spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-90/B-92270, zamknięte i zaplombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych podczas nieobecności osoby sprawującej nadzór nad przechowywaniem oraz ewidencjonowaniem broni i amunicji,

OKNA:

 • osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy drutu 2,5 mm oraz zamocowaną na stałe w murze kratą wykonaną: z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej od 12 mm lub z płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 mm x 30 mm;
 • odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie, albo bez możliwości ich otwierania, z trwale zamocowanymi szybami ochronnymi kuloodpornymi albo szybami o zwiększonej odporności na włamanie, co najmniej w klasie P-4,
 • zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur.

Pomieszczenie nie wyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową uzbrojoną ochroną.

Dopuszcza się:

 • drzwi obite blachą stalową o grubości powyżej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie, co najmniej na dwa zamki w klasie "7" według PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę co najmniej w klasie "5" według PN-EN 12320.

Poza magazynem broni, o którym mowa powyżej, w innym pomieszczeniu dopuszcza się:

 1. przechowywanie 1 egzemplarza broni, o której mowa w paragrafie 2 punkcie 1-5, i amunicji oraz do 4 egzemplarzy broni, o której mowa w paragrafie 2 punkt 6, w urządzeniach spełniających wymagania, co najmniej klasy S2 według normy PN-EN 14450, na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, zabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego  całodobowy dyżur. W przypadku braku wyposażenia pomieszczenia w tę sygnalizację powinno ono być objęte całodobową uzbrojoną ochroną;
 2. przechowywanie do 5 egzemplarzy broni, o której mowa w paragrafie 2 punkcie 1-5, i amunicji oraz do 10 egzemplarzy broni, o której mowa w paragrafie 2 punkt 6, w urządzeniach spełniających wymagania, co najmniej klasy -I- według normy PN-EN 11431, bale wyposażonych,w co najmniej w jeden zamek certyfikowany klasy C według normy PN-EN-1300, na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, zabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur. W  przypadku braku wyposażenia pomieszczenia w tę sygnalizację powinno ono być objęte całodobową uzbrojoną ochroną.

Ponadto:

W miejscu ładowania i rozładowywania broni umieszcza się skrzynię z piaskiem lub inne urządzenie służące do przechwytywania pocisków, z oznaczeniem "TU KIERUJ BROŃ".

Uwaga:

 • Urządzenia do przechowywania broni i amunicji oraz zamki do tych urządzeń posiadają poświadczenie zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
 • Broń i amunicję przechowuje się w magazynach broni w szafach stalowych lub sejfach, spełniających wymagania, co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Telefony kontaktowe: 47 87 144 17 47 871 42 38

Powrót na górę strony