Postępowania administracyjne

Dopuszczenie do pracy z bronią

Data publikacji 02.07.2020

Aby uzyskać dopuszczenie do posiadania broni należy wystąpić do Komendanta

Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

 1. podanie z uzasadnieniem, które winno zawierać wniosek określający cel dopuszczenia do posiadania broni oraz rodzaj broni, którą strona będzie się posługiwała w ramach wydanego dopuszczenia.
 2. orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż wnioskodawca może dysponować bronią palną wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa z rejestru Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
 3. dokument potwierdzający zatrudnienie w podmiotach, o których mowa w art. 29 ustęp 1 ustawy o broni i amunicji, przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie (artykuł 30 ustęp 1 ustawy). Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy, ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych. (artykuł 30 ustęp 1a ustawy).
 4. dwa zdjęcia formatu 3 cm x 4 cm.
 5. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 złotych  za wydanie decyzji dopuszczającej do posiadania broni, wniesionej na konto:
  Gmina Wrocław plac Nowy Targ 1-8
  50-141 Wrocław
  PKO Bank Polski S.A.
  82102052260000610204177895
 6. nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem spowoduje, że wniosek strony zostanie zwrócony.

Telefony kontaktowe: 47 87 148 97, 47 87 148 11

Powrót na górę strony