Przewóz zwierząt - Ochrona zwierząt - Policja Dolnośląska

Ochrona zwierząt

Przewóz zwierząt

Data publikacji 20.07.2020

Przewóz żywych zwierząt podlega szczególnym zasadom. Warunki tego rodzaju transportu regulują surowe przepisy unijne. Przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się transportem inwentarza muszą być do tego upoważnione przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej. Co jeszcze należy wiedzieć o transporcie zwierząt? Jakie wymogi muszą spełniać pojazdy przeznaczone do tego celu?

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZAGADNIENIE PRZEWOZU ZWIERZĄT

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określa obowiązki wszystkich osób uczestniczących w procesie przewozu zwierząt (przewoźników, organizatorów transportu, kierowców, opiekunów).

Wymogi techniczne

Aby móc przewozić zwierzęta muszą one być wcześniej zbadane i zakwalifikowane przez urzędowego lekarza weterynarii jako zdrowe. Nie wolno przewozić zwierząt ciężarnych w końcowej fazie ciąży i w tygodniu następującym po porodzie oraz zwierząt bardzo młodych urodzonych dwie doby przed planowanym transportem (w przypadku cieląt do 10 dni, świń poniżej 3 tygodni, jagniąt poniżej tygodnia) – chyba że trasa jest krótsza niż 100 km.W czasie transportu należy posiadać odpowiednią ilość karmy (paszy) zaspokajającej wymagania żywieniowe zwierząt. Pojazd powinien być wyposażony także w system umożliwiający pojenie zwierząt lub zbiorniki z wodą (w zależności od gatunku przewożonych zwierząt). Zwierzęta należy napoić i nakarmić w przypadku, gdy transport przekracza 8 godzin.

Bezpieczeństwo przewozu a wymogi środków transportu

Pojazdy przeznaczone do transportu zwierząt powinny spełniać wymogi bezpiecznego przewozu. Chodzi przede wszystkim o to, aby uniemożliwić zwierzętom wydostanie się z pojazdu i nie dopuścić do ich zranienia, chronić zwierzęta przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz pozwolić na utrzymanie czystości i dezynfekcję. Jako podstawowe kryterium bezpieczeństwa należy zapewnić odpowiednią przestrzeń między głowami zwierząt a sufitem.

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt.

§ 4. Przewoźnik jest obowiązany użyć do przewozu zwierząt środków transportu:

1) odpowiednich dla danego gatunku i przedziału wiekowego zwierząt;

2) przystosowanych do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

 

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, którymi warto się kierować podczas przewozu zwierząt:

  • Zwierzę nie może zagrażać bezpieczeństwu osób znajdującym się w pojeździe,
  • Zwierzę powinno być ulokowane w konkretnym miejscu (nie powinno to być podszybie przednie czy tylna półka),
  • Zwierzę powinno mieć wyodrębnione miejsce do położenia oraz zapewniony dostęp świeżego powietrza (nie zamykać zwierząt w bagażniku!),
  • Zwierzę powinno być zabezpieczone przed nagłą zmianą położenia np. podczas gwałtownego hamowania (dostępne są specjalne pasy bezpieczeństwa dla zwierząt),
  • Zwierzę nie powinno utrudniać kierowcy kierowania pojazdem: ograniczać widoczności drogi, ograniczać łatwego, wygodnego i pewnego dostępu kierowcy do urządzeń służących kierowaniu, hamowaniu, sygnalizowaniu, oświetlaniu drogi,

Należy pamiętać o postojach w miejscach bezpiecznych pozwalających na załatwienie potrzeb fizjologicznych zwierząt.
 
Większość właścicieli zwierząt domowych potrafi właściwie ocenić i przewidzieć zachowanie  swoich "pupili" w trakcie podróży środkami transportu drogowego. Zachowanie wyobraźni i zdrowego rozsądku w trakcie przewozu zwierząt domowych winno stanowić generalną zasadę, która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się po drogach.

Powrót na górę strony