Co zrobić w sytuacji zagrożenia?

Informacje o podłożeniu lub ujawnieniu ładunku/urządzenia wybuchowego

Data publikacji 20.07.2020

W przypadku otrzymania informacji o podłożeniu lub ujawnieniu ładunku/urządzenia wybuchowego:

  1. Należy zachować spokój i zorientować się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę;
  2. Dzwoń na NUMER ALARMOWY 112 - niezwłocznie powiadom telefonicznie właściwe służby (Policję, Państwową Straż Pożarną) oraz administratora obiektu – jeżeli jest znany;
  3. Nie wolno dotykać podejrzanych przedmiotów;
  4. Do czasu przybycia Policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo;
  5. Po przybyciu Policji na miejsce, przejmuje ona kierowanie akcją - należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów;
  6. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. Jeśli to możliwe, zabierz rzeczy osobiste.
Powrót na górę strony