Co zrobić w sytuacji zagrożenia?

Zdarzenie drogowe

Data publikacji 20.07.2020

Wskazówki dla osób uczestniczących w zdarzeniu drogowym, co powinniśmy zrobić, jak się zachować:

 1. Kierujący pojazdem oraz inne osoby uczestniczące w wypadku są obowiązani:
  • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
  • jeżeli nie ma zabitego lub rannego, niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu,
  • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
 2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję,
  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
  • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.
 3. Pamiętajmy o powiadomieniu telefonicznym właściwych służb – TELEFON ALARMOWY 112 (Pogotowie Ratunkowe, Policję, Państwową Straż Pożarną).
 4. Pamiętajmy ponadto o poinformowaniu innych uczestników o utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez odpowiednie sygnalizowanie postoju poprzez:
  • na autostradzie i drodze ekspresowej w każym przypadku przez włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne, umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu,
  • w przypadku innych dróg niż autostrady i drogi ekspresowe poza obszarem zabudowanym umieszczenie trójkąta ostrzegawczego w odległości 30-50 m za pojazdem i włączenie świateł awaryjnych,
  • w razie, gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
  • w przypadku innych dróg niż autostrady i drogi ekspresowe na obszarze zabudowanym umieszczenie trójkąta ostrzegawczego za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m i włączenie świateł awaryjnych; w razie, gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne.
 5. Sygnalizowanie wypadku bądź kolizji za pomocą świateł i trójkąta ostrzegawczego powinno obowiązywać przez cały czas postoju pojazdu.

 

Powrót na górę strony