Izba Pamięci

Izba Pamięci imienia nadkomisarza Policji Państwowej Piotra Jurczaka

Data publikacji 02.02.2022

Decyzją nr 210 z dnia 23 lipca 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, powołał zespół którego zadaniem było utworzenie Izby Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jako miejsca budowania etosu oraz kultywowania pamięci o tradycji Policji Państwowej. W piątek 14 stycznia 2022 roku nadszedł moment, na który przez kilkanaście miesięcy pracowało wiele osób i który nie miałby miejsca, gdyby nie zaangażowanie tych, którzy przez dziesięciolecia kultywowali pamięć o funkcjonariuszach Policji Państwowej. W tym dniu nastąpiło bowiem oficjalne otwarcie Izby Pamięci im. nadkom. PP Piotra Jurczaka, mieszczącej się w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Już od pewnego czasu dojrzewała myśl, aby w dolnośląskiej komendzie utworzyć miejsce, w którym można uczcić pamięć o funkcjonariuszach, którzy zoragnizowali podwaliny pod funkcjonującą dziś Policję. I właśnie w połowie 2020 roku ta myśl zaczęła przybierać rzeczywistą formę.

Na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinspektorem Dariuszem Wesołowskim, a Dyrektorem Oddziału we Wrocławiu Instytutu Pamięci Narodowej, projekt aranżacji wnętrza oraz koncepcja funkcjonowania Izby zostały przygotowane i wykonane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.  

Mając na uwadze specyfikę historyczną Dolnego Śląska, na patrona Izby Pamięci KWP we Wrocławiu wybrany został nadkomisarz Policji Państwowej Piotr Jurczak, ojciec Pani Hanny Gucwińskiej. Życiorys nadkom. PP Piotra Jurczaka jest nierozerwalnie związany z mundurem. Początkowo w szeregach Wojska Polskiego gdzie m.in. w składzie Pociągu Pancernego „Piłsudczyk” walczył na frontach wojny polsko-bolszewickiej oraz III Powstania Śląskiego w którym wziął udział jako oficer kombinowanego składu pancernego „Nowina-Doliwa”.

Służbę Ojczyźnie kontynuował jako funkcjonariusz Policji Państwowej, w której służył na wielu odpowiedzialnych stanowiskach. Po wybuchu II Wojny Światowej podzielił los tysięcy polskich Policjantów. Więziony w Ostaszkowie, został następnie zamordowany w Twerze i pogrzebany w zbiorowej mogile w Miednoje. Po zakończeniu wojny, w skutek przeobrażeń politycznych jego córka – Pani Hanna Gucwińska osiadła we Wrocławiu, z którym związała swoje życie.

Izba znajduje się w reprezentacyjnym pomieszczeniu budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w środku umieszczona została, wystawa o historii Policji Państwowej, w postaci plansz edukacyjnych podwieszonych pod sufitem dzięki specjalnie przygotowanej konstrukcji,npozwalającej na ich przemieszczanie oraz dowolną modyfikację tematyczną.

W szklanych gablotach wyeksponowane zostały oryginalne dokumenty, artefakty i fotografie z czasów II RP. Materiały zostały udostępnione Przez Panią Hannę Gucwińską oraz członków Oddziału we Wrocławiu „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach, dzięki ofiarnej pomocy Przewodniczącej Oddziału Pani Alicji Kluz oraz Koordynatora Oddziału Pana Piotra Kacprzyńkiego. W Izbie znajduje się węzeł multimedialny oraz infrastruktura pozwalająca na wyświetlanie zdigitalizowanych materiałów, nagrań oraz prezentacji np. w charakterze lekcji dla klas mundurowych, wykładów lub odczytów.

Ideą Izby Pamięci KWP we Wrocławiu jest godne oraz interesujące w swojej formie kultywowanie pamięci o policjantach II RP, propagowanie wiedzy na temat historii oraz pracy Policji do dnia dzisiejszego. W szczególności zachowanie dziedzictwa przekazanego przez członków Oddziału we Wrocławiu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. W tym celu prowadzone są stałe prace nad gromadzeniem i digitalizacją udostępnionych pamiątek oraz opracowaniem na ich bazie multimedialnych materiałów edukacyjnych. Aranżacja Izby pozwala na przyjmowanie grup zwiedzających oraz organizację spotkań edukacyjnych.

 

  • Zdjęcia przedstawiają wnętrza Izby Pamięci
  • Zdjęcia przedstawiają wnętrza Izby Pamięci
  • Zdjęcia przedstawiają wnętrza Izby Pamięci
  • Zdjęcia przedstawiają wnętrza Izby Pamięci
  • Zdjęcia przedstawiają wnętrza Izby Pamięci
  • Zdjęcia przedstawiają wnętrza Izby Pamięci
  • Zdjęcia przedstawiają wnętrza Izby Pamięci
  • Zdjęcia przedstawiają wnętrza Izby Pamięci
  • Zdjęcia przedstawiają wnętrza Izby Pamięci
Powrót na górę strony