ZIELONA STREFA - Ochrona zwierząt i środowiska

Zielona Strefa

Data publikacji 12.06.2020

Wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ściganie ich sprawców oraz inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym jest jednym z podstawowych zadań Policji, które realizuje przy współpracy z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi. Istotną rolę, w tym zakresie stanowi współpraca Policji z tymi podmiotami w obszarze aktywności na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.

Jeśli jesteś świadkiem, posiadasz informacje lub podejrzewasz zaistnienie czynów zabronionych przeciwko zwierzętom i środowisku, m.in.:

  • znęcania, zabijania, przetrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania,
  • oferowania do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
  • nielegalnej gospodarki odpadami,

wyślij e-maila do jednostki policji: zielonastrefa@wr.policja.gov.pl

Zagrożenia ochrony zwierząt lub ochrony środowiska można dokonać również poprzez naniesienie informacji na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając 1 z 24 kategorii czynów zabronionych popełnionych przeciwko zwierzętom i środowisku, w szczególności:

  • znęcania się nad zwierzętami,
  • kłusownictwo,
  • zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych,
  • dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni,
  • nielegalna wycinka drzew,
  • poruszanie się po terenach leśnych quadami.

 

Powrót na górę strony