Zawsze gotowi do działania i eliminowania najpoważniejszych zagrożeń

Data publikacji 18.06.2020

Służba dolnośląskich funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, to ciągła gotowość do działania w szczególnie trudnych sytuacjach i warunkach. To m.in. zatrzymywanie bardzo niebezpiecznych przestępców, uwalnianie zakładników, neutralizacja ładunków wybuchowych, czy też ochrona ważnych osób. Ich służbie zawsze towarzyszy ryzyko. Dlatego muszą być bardzo dobrze wyszkoleni, ale też i wciąż doskonalić swoje umiejętności oraz zasady współdziałania, także z innymi służbami, w celu eliminowania najpoważniejszych zagrożeń.

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu są zawsze gotowi do działania i eliminowania najpoważniejszych zagrożeń. Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań, stale też doskonalą swoje umiejętności, procedury i zasady współdziałania z innymi służbami.

W związku z tym, że zadania realizują w terenie i obiektach o różnej specyfice, doskonaląc umiejętności, prowadzą systematycznie ćwiczenia w miejscach m.in. o charakterze administracyjnym, handlowo - usługowym, użyteczności publicznej, sakralnym, komunikacyjnym, ale także i turystycznym. Działania szkoleniowe prowadzone są w realnych warunkach.

W ostatnich dniach, z uwagi na okres zimowy i właśnie duży ruch turystyczny, funkcjonariusze dolnośląskiego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji przeprowadzili ćwiczenia na terenie jednego z największych dolnośląskich ośrodków wypoczynkowych.

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego we Wrocławiu przeprowadzili trening taktyczny w Karpaczu. Ćwiczenia prowadzone były w związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi i strefą działania - Dolny Śląsk - wrocławskiej policyjnej jednostki antyterrorystycznej.

Sprawdzono procedury taktyczne w obiekcie wielkopowierzchniowym z dużą ilością ludzi. Trening miał na celu przeprowadzanie ataku w przypadku próby opanowania miejsca przez uzbrojone osoby. Jednym z elementów treningu było także odblokowanie stref zamkniętych i zatrzymanie dynamiczne w różnych miejscach hotelu. Zajęcia urealnione były dzięki użyciu amunicji ślepej oraz barwiącej.

Bardzo wymagającym elementem treningu było współdziałanie zespołu bojowego z przewodnikiem psa bojowego. Pies bojowy dzięki odpowiedniemu wyposażeniu mógł poruszać się po długich, śliskich korytarzach. Zespół Minersko-Pirotechniczny podjął ładunek niebezpieczny z głównego holu hotelowego i wyniósł go w miejsce bezpieczne.

W związku z działaniem Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policjiwe Wrocławiu na terenie całego Dolnego Śląska policyjni antyterroryści w okresie zimowym przechodzą także szkolenie narciarskie - umożliwiające im podjęcie działań w terenie górskim. Duża ilość kompleksów wypoczynkowych oraz stacji narciarskich determinuje konieczność podjęcia szkoleń w różnych warunkach i obiektach.

Film Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu podczas ćwiczeń

Opis filmu: Na filmie przedstawieni są Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu podczas ćwiczeń.

Pobierz plik Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu podczas ćwiczeń (format mp4 - rozmiar 39.85 MB)

Powrót na górę strony