Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Intruz-23”

Data publikacji 16.06.2023

Pod siedzibę dolnośląskiego oddziału GDDKiA podjechał ciemny ford focus, wewnątrz którego znajdowały się cztery osoby. Ich celem jest uprowadzenie Dyrektora Oddziału. Trzech mężczyzn udaje się do budynku, gdzie terroryzują pracowników, żądając spotkania z Dyrektorem Oddziału. Intruzi oddają strzały z broni palnej, w wyniku czego trzech pracowników urzędu odniosło obrażenia. Sprawcy, gdy spotkali się z odmową realizacji swoich żądań, podłożyli materiały wybuchowe w jednym z pokoi, a następnie zabarykadowali się w drugim pomieszczeniu biorąc zakładników… Na szczęście nie jest to opis rzeczywistej sytuacji, lecz scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, które przeprowadzili dolnośląscy policjanci.

W czwartek 15 czerwca 2023 roku, siedziba dolnośląskiego oddziału GDDKiA we Wrocławiu stała się miejscem, gdzie odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, a było to możliwe dzięki dobrej wspólpracy z wrocławskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Celem ćwiczeń pn. „Intruz-23” było stworzenie warunków możliwie zbliżonych do realnych, aby dolnośląscy policjanci i funkcjonariusze skierowani do działań w ramach wsparcia, mogli przećwiczyć współdziałanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Jest to niezmiernie ważne w aspekcie zdarzeń o charakterze terrorystycznym, które mogą mieć bezpośredni wpływ na obiekty infrastruktury krytycznej lub użyteczności publicznej. Jak wszyscy wiemy, skuteczna współpraca z innymi służbami w tym zakresie, staje się niemal gwarancją bezpieczeństwa.

Scenariusz przygotowany przez policjantów ze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zakładał, że do siedziby dolnośląskiego oddziału GDDKiA we Wrocławiu dostają się terroryści posiadający broń. Sytuacja staje się skrajnie niebezpieczna chwilę później, gdy padają pierwsze strzały i pojawiają się osoby poszkodowane, a sprawcy podkładają materiały wybuchowe oraz barykadują się w jednym z pomieszczeń wraz z zakładnikami. W związku z tym, że dwóch napastników ucieka z miejsca zdarzenia samochodem marki Ford Focus, na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu została uruchomiona wojewódzka blokada dróg. Rozpoczęto działania pościgowe, które zostały zarządzone na terenie całego województwa dolnośląskiego, celem udaremnienia ucieczki sprawców poza granice kraju.

Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz pododdział alarmowy z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Do działań niezwłocznie włączyli się również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu i Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko–Pirotechnicznego wraz z przewodnikiem psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, a także funkcjonariusze z innych służb i podmiotów pozapolicyjnych, w tym Państwowa Straż Pożarna oraz Pogotowie Ratunkowe. Do rozmów z terrorystami zadysponowano także policyjnych negocjatorów.

Ta skrajnie niebezpieczna sytuacja rozwijała się dynamicznie i w związku z tym wymagała od policjantów podejmowania szybkich oraz trafnych decyzji, a także wielowariantowych działań. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia pracowników GDDKiA, niezbędne stało się wejście do obiektu policyjnych kontrterrorystów i neutralizacja zagrożenia. 

Nad całością czuwało dowództwo, czyli podinsp. Rafał Rasz – Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, mł. insp. Wojciech Żmija – Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, podinsp. Marzena Sypko - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Krzyki oraz podinsp. Piotr Wiśniewski - Zastępca Naczelnika Wydziału Wydział Ruchu Drogowego. 

Skutecznie przeprowadzone, choć niełatwe do realizacji zadania, doprowadziły w konsekwencji do neutralizacji zagrożenia, bezpiecznej ewakuacji zakładników oraz zatrzymania terrorystów. Osobom poszkodowanym, w tym jednemu z policyjnych kontrterrorystów, udzielona została pomoc medyczna przez ratowników z Pogotowia Ratunkowego, a wsparcia udzielali na każdym etapie mundurowi ze Straży Pożarnej. Strażacy musieli również ugasić pożar, który podczas zdarzenia wybuchł w jednym z budynków gospodarczych GDDKiA. 

Funkcjonariusze NGRM-P w ramach rozpoznania minersko-pirotechnicznego ujawnili w budynku materiały niebezpieczne, co potwierdził także pies służbowy szkolony do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. W związku tym Sekcja Minersko-Pirotechniczna SPKP we Wrocławiu przejęła ładunek oraz zneutralizowała go, wykorzystując do tego wyrzutnik pirotechniczny. 

W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 80 policjantów, a jego głównym celem było praktyczne sprawdzenie poziomu ich wyszkolenia i współdziałania służb podczas realizacji zadań związanych z atakiem terrorystycznym na terenie obiektu użyteczności publicznej.

Sekcja Prasowa 
KWP we Wrocławiu 

 

 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
 • Policjanci strażacy i ratownicy medyczni podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych "Intruz-23"
Powrót na górę strony