]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-425-128-163/C/2017/ESz

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie medycznych odpadów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu

90524000-6 usługi w zakresie odpadów medycznych

2017-11-17

2017-11-27 11:00

PU-2380-431-136-167/M/2017/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego. 1.Wymagania minimalne dla opis przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia, a warunki realizacji zostały opisane w załączniku nr 3 do zaproszenia – Istotne postanowienia umowy. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 zamówienia obejmuje dostawę kserokopiarek w ilości 11 szt. Część 2 zamówienia obejmuje dostawę: niszczarek biurowych w ilości 16 szt.

30121100-4 30191400-8

2017-11-17

2017-11-24 12:00

PU-2380-414-007-156/M/2017/ESz

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kwaterunkowych dla BSW z podziałem na 3 części.

39000000-2, 39100000-3, 39111000-3, 39111100-4, 39113100-8, 39113000-7, 39151000-5, 39150000-8, 44421000-7

2017-11-17

2017-11-27 11:00

PU-2380-419-046-160/DS/2017/ML

Dostawa prasy w systemie prenumeraty rocznej na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych Policji, funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,

79980000-7

2017-11-17

2017-11-30 11:00

PU-2380-423-132-162/TI/2017/ML

Wykonanie ekspertyzy masztów antenowych przeznaczonych pod instalację systemu łączności radiowej standardu ETSI TETRA

71356000-8

2017-11-16

2017-11-23 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20