]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-243-005-098/M/2017/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 45 sztuk latarek czołowych oraz 15 sztuk ręcznych nawigacji z mapami turystycznymi. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Bezpieczna granica” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000761 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 2.3.1.część 1 zamówienia obejmuję dostawę latarek czołowych, spełniających minimalne parametry opisane w załączniku nr 1 do zaproszenia dla zadania 1, w ilości 45 szt. 2.3.2.części 2 zamówienia obejmuję dostawę ręcznych nawigacji z mapami turystycznymi, spełniających minimalne parametry opisane w załączniku nr 1 do zaproszenia dla zadania 2, w ilości 15 szt.

31521320-3 38112100-4

2017-07-27

2017-08-04 12:00

PU-2380-242-084-097/C/2017/MR

Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych - zadaszenia wejścia, remont portierni oraz remont dachów budynków na terenie jednostki KMP w Jeleniej Górze.

45216111-5

2017-07-26

2017-08-03 11:00

PU-2380-188-102-089/TI/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie interfejsu sieciowego do systemu Multikom 2 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 2.3. Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia interfejsu sieciowego w budynku Urzędu Miasta we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 1. 2.4. Minimalne parametry techniczno – funkcjonalne interfejsu sieciowego zostały wskazane w załączniku numer 1 do Istotnych Postanowień Umowy (dalej: IPU). Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie minimalne parametry techniczno – funkcjonalne wskazane w załączniku numer 1 do IPU. 2.5. Przedmiot zamówienia stanowi jedną część. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę obejmującą dostawę, instalację i uruchomienie interfejsu sieciowego do systemu Multikom 2 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy

30237110-3 - Interfejsy sieciowe

2017-07-21

2017-08-23 11:00

PU-2380-235-067-096/PU/2017/MR

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia ustnego konsekutywne z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski podczas 3-dniowego spotkania dot. wymiany doświadczeń organizowanego dla grupy 17 osób w ramach projektu pn. „Nie dla narkotyków- zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020, sprawa numer PU-2380-235-067-096/PU/2017/MR. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt uczestnikom spotkania (grupa 17 osób) bezprzewodowego mobilnego zestawu tłumaczeniowego typu „tour guide” wraz z niezbędnym wyposażeniem (co najmniej 3 nadajniki z mikrofonami, odbiorniki ze słuchawkami dla każdego uczestnika, transmitter itp.) Termin wykonania zamówienia – spotkanie odbędzie się w dniach: - od 28.11.2017 r. do 30.11.2017 r. Zamawiający wskazuje następujące godziny wykonywania tłumaczenia: - w pierwszym dniu spotkania – tj. 28.11.2017 r. - w godzinach 10.00 – 22.00 - w drugim dniu spotkania - tj. 29.11.2017 r. - w godzinach 9.00 – 22.00 - w trzecim dniu spotkania - tj. 30.11.2017 r. - w godzinach 9.00 – 15.00.

79540000-1

2017-07-20

2017-07-28 11:00

PU-2380-234-067-095/PU/2017/MR

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia ustnego konsekutywne z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski podczas 3-dniowego spotkania wstępnego organizowanego dla grupy 13 osób w ramach projektu pn. „Nie dla narkotyków- zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt uczestnikom spotkania (grupa 13 osób) bezprzewodowego mobilnego zestawu tłumaczeniowego typu „tour guide” wraz z niezbędnym wyposażeniem (co najmniej 3 nadajniki z mikrofonami, odbiorniki ze słuchawkami dla każdego uczestnika, transmitter itp.) Termin wykonania zamówienia – spotkanie odbędzie się w dniach: - od 12.09.2017 r. do 14.09.2017 r. Zamawiający wskazuje następujące godziny wykonywania tłumaczenia: - w pierwszym dniu spotkania – tj. 12.09.2017 r. - w godzinach 10.00 – 22.00 - w drugim dniu spotkania - tj. 13.09.2017 r. - w godzinach 9.00 – 22.00 - w trzecim dniu spotkania - tj. 14.09.2017 r. - w godzinach 9.00 – 15.00.

79540000-1

2017-07-20

2017-07-28 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20