]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Pu-2380-100-034-036/TI/2017/JP

dostawa materiałów eksploatacyjnych w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 ( część nr 1 oraz nr 2 ) do istotnych postanowień umowy

30237200-1

2017-03-21

2017-03-30 10:00

PU-2380-083-067-033/PU/2017/MR

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski przez tłumacza przysięgłego w trakcie spotkań i szkoleń w ramach projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w następujących terminach: I termin: w dniach 4 – 7 kwietnia 2017 r. II termin: w dniach 23-26 maja 2017 r.

79540000-1

2017-03-15

2017-03-23 11:00

PU-2380-072-052-026/F/2017/MR

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

85100000-0

2017-03-10

2017-03-21 11:00

PU-2380-073-053-027/F/2017/MR

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Wołowie

85100000-0

2017-03-10

2017-03-21 11:00

PU-2380-067-039-028/C/2017/MA

Świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych oraz napraw (remontów) sprzętu i urządzeń gaśniczych, znajdujących się w Komendzie Wojewódzkiej, Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa dolnośląskiego oraz jednostkach im podległych

50413200-5

2017-03-10

2017-03-22 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20