Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-158-047-118/2019/IR

39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi)
39100000-3 Meble
39111000-3 Siedziska
39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39132000-6 Systemy aktowe

2019-09-05

2019-09-27 11:00

Dostawa sprzętu kwaterunkowo – gospodarczego dla KPP Lubin.

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 66 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Dostawa sprzętu kwaterunkowo – gospodarczego dla KPP Lubin”, numer sprawy PU-2380-158-047-118/2019/IR , należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 27.09.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.09.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne Pani Iwona Rogaczewska, tel. 71 3404366
2. sprawy techniczne Pani Dorota Błach-Jankowska tel. 71 3403452.

2019-09-05

ogłoszone przed terminem składania

Załączniki

2019-09-05 11:19