Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-156-003-116/2019/MA

18424300-0; 24455000-8; 33711900-6; 39812000-7; 33199000-1

2019-09-05

2019-09-16 11:00

Dostawa środków higieny indywidualnej i ochrony przeciwko HIV

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 24 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - dostawa środków higieny indywidualnej i ochrony przeciwko HIV” – sprawa nr 156-003-116/2019/MA, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 16.09.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.09.2019 r. o godz. 11:15

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu– Pani Monika Andruszkiewicz, tel. 71 3404324;
- w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu – Pani Agnieszka Gawlik tel. 71 3402401.

2019-09-05

ogłoszone po terminie składania

Załączniki

2019-09-05