Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-157-019-117/2019/ESz

55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

2019-09-03

2019-09-11 11:00

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia dla 14 osób w dniach od 21 do 25 października 2019 r.

Zamówienie społeczne

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 2130 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “
OFERTA PRZETARGOWA
„ Usługa zakwaterowania i wyżywienia od 21 do 25 października 2019 r.” Sprawa numer PU-2380-17-019-117/2019/ESz, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 11.09.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.09.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Ewa Szladow-Pauch (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – w sprawach formalno – prawnych, tel.: 71 3402130, fax.: 71 3402454, adres email: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl
Lilla Nowak – (Wydział Doboru i Szkolenia) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy , Tel 71 3402248 Adam Skarbek (Wydział Doboru i Szkolenia) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy Tel 71 3402248

ogłoszone po terminie składania

Załączniki

2019-09-03