Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-140-028-103/2019/ESz

50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów.

2019-08-27

2019-09-04 11:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów służbowych i napraw głównych ich silników garnizonu dolnośląskiego Policji – zleconych przez KPP w Zgorzelcu

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 2130 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “OFERTA PRZETARGOWA
Naprawy pojazdów służbowych – Zgorzelec
sprawa nr PU-2380-140-028-103/2019/ESz , należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 04.09.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.09.2019r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. sprawy formalno-prawne Ewa Szladow-Pauch tel. 713402130
2. sprawy techniczne przedmiotu zamówienia Joana Dębska tel 713403839

2019-08-27

ogłoszone po terminie składania

Załączniki

2019-08-27 10:30:21

2019-08-27 10:30:21

2019-09-04 14:09:47

2019-08-27