Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-150-019-112/2019/IR

55270000-3

2019-08-14

2019-08-23 11:00

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia dla 10 funkcjonariuszy KWP we Wrocławiu w dniach od 15 do 21 września 2019 r.

Zamówienie społeczne

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 66 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia dla 10 funkcjonariuszy KWP we Wrocławiu w dniach od 15 do 21 września 2019 r.”, sprawa nr PU-2380-150-019-112/2019/IR, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 23.08.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.08.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Iwona Rogaczewska - tel.71 3404366
Lilla Nowak – sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy , tel. 71 3402248

ogłoszone po terminie składania

Załączniki

2019-08-14 14:46