Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-145-050-108/2019/IR

32562200-2 – Światłowodowe kable telekomunikacyjne
45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 – Układanie kabli

2019-08-02

2019-08-20 11:00

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii światłowodowej do obiektu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 66 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP -. Budowa linii światłowodowej do obiektu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”, numer sprawy PU-2380-145-050-108/2019/IR, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 20.08.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.08.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne Iwona Rogaczewska tel. 71 3404366
2. sprawy techniczne Paweł Janiak te. 71 7824201

2019-08-02

ogłoszone po terminie składania

Załączniki

2019-08-02 12:33