Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-146-008-109/2018/ML

39294100-0
79810000-5

2019-07-31

2019-09-03 11:00

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP w Legnicy

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 71/3404323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - dostawa materiałów prewencyjnych” – sprawa nr PU-2380-146-008-109/2018/ML, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 03.09.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.09.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 71 3404323
b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Monika Pomianowska (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), telefon 71 3404373.

2019-07-31

ogłoszone przed terminem składania

Załączniki

2019-07-31