Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-144-019-107/2019/ML

55270000-3

2019-07-29

2019-08-06 11:00

Realizacja usługi hotelowo-gastronomicznej w ramach projektu pt. „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” nr ERN-PL-18.11.19-603 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014- 2022

Zamówienie społeczne

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 71/340 43 23 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Usługa hotelowo – gastronomiczna”, numer sprawy PU-2380-144-019-107/2019/ML, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 06.08.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.08.2019 r. o godz. 11:30.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- sprawy formalno-prawne: Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 71 3404323, adres e-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
- w sprawach technicznych: Lilla Nowak (Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu), tel. 71 3402248

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-07-29 12:46:19

2019-08-06 11:36:07

2019-07-29