Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-141-019-104/2019/MR

55270000-3

2019-07-25

2019-08-02 12:00

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi hotelowo - gastronomicznej w ramach projektu pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko - czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001737 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę hotelową z wyżywieniem świadczoną dla 81 uczestników ćwiczeń transgranicznych (wymagana sala konferencyjna), które odbędzie się w dniach od 03 do 04 października 2019 r.

Zamówienie społeczne

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 3978 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - „Usługa hotelowo – gastronomiczna” sprawa numer PU-2380-141-019-104/2019/MR
, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 02.08.2019 r. do godz. 12:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.08.2019 r. o godz. 12:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne 71 3403978
2. sprawy techniczne 71 3402248

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-07-25