Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-097-003-074/2019/MR

35113000-3

2019-05-24

2019-06-06 11:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny indywidualnej i ochrony przeciwko HIV. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 4 do SIWZ ( formularz ofertowy), odpowiednio dla każdej z części postępowania. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części Część 1 postępowania - obejmuje dostawę środków higieny (mydło, krem do rąk, pasta bhp), zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 1 postępowania, Część 2 postępowania - obejmuje dostawę środków ochrony przeciwko HIV (rękawiczki), zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 2 postępowania, Część 3 postępowania - obejmuje dostawę preparatu do odkażania rąk i skóry, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 3 postępowania Część 4 postępowania - obejmuje dostawę środków ochrony przeciwko HIV (półmaska ochronna twarzy, fartuch, pokrowce na obuwie), zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 4 postępowania

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 39 78 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Dostawa środków higieny indywidualnej”, numer sprawy PU-2380-097-003-074/2019/MR, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 06.06.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.06.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne 71 3403978
2. sprawy techniczne 71 340 2401

2019-05-24

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-05-24