Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-107-019-078/2019/MA

55270000-3

2019-05-23

2019-05-31 11:00

Usługa hotelowa z wyżywieniem w terminie 26-27.06.2019 r. dla 19 osób, w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” nr ERN-PL-18.11.19-603 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022

Zamówienie społeczne

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 24 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Usługa hotelowa z wyżywieniem w terminie 26-27.06.2019 r. dla 19 osób, w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” nr ERN-PL-18.11.19-603 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.” - sprawa numer PU-2380-107-019-078/2019/MA, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 31.05.2019 r. do godz.11:00
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 31.05.2019 r. o godz. 11:15
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- sprawy formalno-prawne: Monika Andruszkiewicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 71 3404324,
- w sprawach technicznych: Lilla Nowak (Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu), tel. 71 340 22 48.

unieważnione

Załączniki

2019-05-23