Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-095-007-068/2019/IR

55321000-6

2019-05-21

2019-05-30 11:00

USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP w Strzelin, ul. Wolności 15, 57-100 Strzelin.

Zamówienie społeczne

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 66 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP w Strzelin, ul. Wolności 15, 57-100 Strzelin”, numer sprawy PU-2380-095-007-068/2019/IR, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 30.05.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.05.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne Iwona Rogaczewska tel. 71 3404366
2. sprawy techniczne Oliwia Szymkowska tel. 71 3404063

unieważnione

Załączniki

2019-05-30 11:44:36

2019-05-31 10:44:37

2019-05-21 08:33