Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-083-030-061/2019/IR

50118110-9

2019-05-20

2019-05-29 11:00

Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 t., zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na terenie podległym: KMP Legnica, KPP Głogów i KPP Środa Śląska oraz przewozu uszkodzonych pojazdów.

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 66 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 t., zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na terenie podległym: KMP Legnica, KPP Głogów i KPP Środa Śląska oraz przewozu uszkodzonych pojazdów”, numer sprawy PU-2380-083-030-061/2019/IR , należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 29.05.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.05.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne Iwona Rogaczewska tel. 71 3404366
2. sprawy techniczne Wojciech Łazowski tel. 71 3403954

2019-05-20

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-05-20 12:01