Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-094-019-070/2019/MA

55270000-3

2019-05-16

2019-05-24 11:00

Usługa hotelowa z wyżywieniem w terminie 04-05.06.2019 r. dla 20 osób, w ramach realizacji projektu „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zamówienie społeczne

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 24 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego. Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Usługa hotelowa z wyżywieniem w terminie 04-05.06.2019 r. dla 20 osób, w ramach realizacji projektu „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska”
Sprawa numer PU-2380-094-019-070/2019/MA, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 24.05.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.05.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- sprawy formalno-prawne: Monika Andruszkiewicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 71 3404324, f
- w sprawach technicznych: Lilla Nowak (Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu), tel. 71 340 22 48.

zrealizowane

Załączniki

2019-05-16