Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-081-003-060/2019/MA

33711900-6, 39514200-0, 39800000-0, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9,39831600-2, 39224000-8, 39813000-4

2019-04-30

2019-05-16 11:00

Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów do sprzątania

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 24 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów do sprzątania” – sprawa nr 081-003-060/2019/MA, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 16.05.2019 r. do godz. 11:00
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.05.2019 r. o godz.11:15

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu– Pani Monika Andruszkiewicz, tel. 71 3404324;
- w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu – Pani Jolanta Turlewicz tel. 71 3403255

zrealizowane

Załączniki

2019-04-30