Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-067-024-049/2019/MA

09211100-2, 09211600-7, 09211650-2

2019-04-05

2019-04-17 11:00

Sukcesywne dostawy olejów i płynów specjalnych do służbowych pojazdów użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 24 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Sukcesywne dostawy olejów i płynów specjalnych do służbowych pojazdów użytkowanych przez KWP we Wrocławiu” – sprawa nr 067-024-049/2019/MA, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 17.04.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.04.2019 r. o godz. 11:15

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu– Pani Monika Andruszkiewicz, tel. 71 3404324;
- w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu – Pan Rafał Dziadzio tel. 71 34043 31

2019-04-05

zrealizowane

Załączniki

2019-04-05