Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-053-023-037/2019/ML

85100000-0

2019-03-20

2019-03-28 11:00

USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KMP w Legnicy

Zamówienie społeczne

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 71/3404323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Usługi medyczne – badanie osób zatrzymanych”, numer sprawy PU-2380-053-023-037/2019/ML, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 28.03.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.03.2019 r. o godz. 12:00.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP Wrocław) – w sprawach formalno – prawnych, tel.: 71 3404323, fax: 71 3402454, adres email: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
Wanda Szymkowska (Wydział Finansów KWP Wrocław) – w sprawach merytorycznych oraz związanych z realizacją umowy, tel. 71 7824298

zrealizowane

Załączniki

2019-03-20